Ber ministeren vente

Allmennlegene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal er fortvilet over at døgnbemannet kirurgi på sykehuset i Mosjøen legges ned allerede til høsten.

Helgelandssykehuset i Mosjøen
Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Fra første oktober skal allmennlegene fra disse kommunene være klare til å overta mange av oppgavene til kirurgene. Men det mener allmennlege Reidun Kismul er helt umulig. Hun sier de trenger mer tid på å lære seg oppgaver de i dag ikke kan.

 -Utsett nedleggelsen

Allemennlegene i de tre kommunene har nå sendt brev til helseminister Sylvia Brustad, hvor de ber henne vente til våren med nedleggelsen.

Her er det nødvendig at det er en tryggg og flink legevakt-lege. dette legen må få tid til å bygge opp kompetanse og må få tid til å øve på samarbeidsrutinene, så enkelt er det. Det går rett og slett ikke an å få dette til så fort. 

Det sier allmennlege Reidun Kismul i Vefsn.

Når døgnbemannet kirurgi forsvinner fra sykehuset i Mosjøen, er det meningen at hun og de andre allmennlegene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal skal samarbeide tettere med ambulansepersonell og sykehuspersonell.
De skal da stabilisere pasienter som trenger kirurgisk behandling, før de fraktes til et sykehus med kirurg. Allmennlegene skal da gjøre oppgaver som kirurger gjør i dag, men dette er oppgaver en allmennlege ikke kan, ifølge Kismul.

- Vi skal kunne stabilisere pasienten med frie luftveier, det bør kanskje gjøres inngrep der vi skal drenere blod eller luft fra lufthulen ved en trafikkulykke og dette kan jo ikke allmennlegene.

Dårlig planlegging

Kismul mener planleggingen er skremmende dårlig.

- Det er ganske skemmende å lese dette. Fra første oktober skal teamet være klar til å utføre disse oppgavene. Teamet har ikke trent sammen ennå og har heller ikke lest dette. Det er ikke laget prosedyrer og det er knapp tid igjen til dette skal være operativt.

I løpet av de to neste månedene skal det avvikles ferie og da har vi bare en god måned igjen til å få disse tingene på plass, men dette klarer vi ikke å få til.

Krever mer tid

Kismul og femten andre allmennleger som er innvolvert, sendte i går ettermiddag et brev til helseminister Sylvia Brustad hvor de ber om mer tid til opplæring. De oppfordrer Brustad til å vente med å legge ned døgnbemannet akuttberedskap i et halvt år.

- Når de blir klar over dette og ser at vi takler ikke dette så fort, så stoler jeg på at de lytter og tar hensyn til de faglige argumentene i denne saken, sier Kismul.