Hopp til innhold

Melder sykehuset i Sandnessjøen inn til Helsetilsynet: – Operasjoner har vært til fare for pasienter

Helgelandssykehuset varsler om urovekkende avvik ved tykktarmskreft-operasjoner i Sandnessjøen siden 2016. Nå ber de Helsetilsynet se på saken.

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

Rapporter skal ha avdekket flere alvorlige avvik i forbindelse med tarmkreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen i perioden 2016 til 2019.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det er undersøkelser gjennomført av fageksperter fra Universitetssykehuset i Oslo og St. Olav Hospital i Trondheim, som viser feil og mangler i forbindelse med operasjoner gjort spesielt i Sandnessjøen.

NRK har fått innsyn i rapportene. De ble bestilt av sykehusledelsen etter at det i januar ble avdekket unormalt høy dødlighet etter kreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset HF.

I den ene rapporten konkluderer overlege Arild Nesbakken i Gastrokirurgi ved OUS slik om sykehuset i Sandnessjøen.

«Halvparten av alle opererte pasienter hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for behandling av tarmkreft»

Jeg mener at andelen pasienter som ikke fikk tidlig nok og adekvat behandling av komplikasjoner er for høyt, og gir grunnlag for bekymring, skriver han i rapporten.

Rana Blad omtalte saken først.

Kaller inn til ekstraordinært styremøte

Det kalles nå inn til ekstraordinært styremøte Helgelandssykehuset i ettermiddag.

Denne meldingen la sykehuset ut på sitt intranett i dag, ifølge ranablad.no:

«Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».

Stanset operasjoner i januar

I januar i år stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister. Der gikk det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen enn landsnittet.

Etter stansen gjorde Helse Nord undersøkelser og valgte så å gjenåpne kreftkirurgien. Dette kom opp midt under en opphetet debatt om lokalisering mellom sykehusmiljøene i Rana og Sandnessjøen.

Undersøkelsene som nå er gjort er basert på gjennomgang av journalene til samtlige pasienter operert i perioden 2016- 2019. I alt 49 pasienter ved Sandnessjøen og 105 pasienter ved Mo i Rana.

– Dårlig behandlet

Ingeborg Steinholt er lege i Sandnessjøen og representant for sykehusets kvalitetsutvalg.

– Vi hørte rykter om at evalueringene var klare. Og ba om å få disse i midten av forrige uke. Vi er kalt inn til et møte på fredag. Derfor ba vi og ba vi om å få dem slik at vi kunne sette oss inn i saken.

Først i går kveld fikk Steinholt tilgang til rapportene, etter at de først hadde vært omtalt i Rana Blad.

– Vi føler oss svært dårlig behandlet, sier Steinholt.

Steinholt sier at det lille de har rukket å lese viser at det er sprik i konklusjonene. Rapporten fra UNN i Tromsø skal ikke være like kritisk som rapportene fra Universitetssykehuset i Oslo og St. Olav Hospital.

Men er det ikke grunn til å være bekymret når dere ser konklusjonene?

– Vi skal alltid være ydmyke for at vi har potensiale til å forbedre oss. Men vi anser dette som å være samme forhold som ble undersøkt i januar, sier Steinholt.

Grundig gjennomgang

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset, skriver i en e-post til NRK.

«Det var planlagt og innkalt til et felles møte med ledere og fagfolk i de kirurgiske miljøene i Sandnessjøen og Mo i Rana fredag 4. september. Der skulle vi ha en gjennomgang av alle de tre delrapportene og den sammenstilte rapporten som nå er utarbeidet.»

Og hun skriver videre:

«Det er sterkt beklagelig at media har fått tilgang til disse rapportene før vi fikk gjort denne gjennomgangen og satt i gang den planlagte prosessen og tiltakene. Det skal være trygt å være pasient i Helgelandssykehuset. Nå er det viktig at vi får gjort en grundig gjennomgang og at vi jobber som ett Helgelandssykehus.»