Ber folk la bilen stå

I en pressemelding skriver Vegtrafikksentralen region nord at mildvær gir utfordrende kjøreforhold over store deler av Nord-Norge og Nordland. De ber folk vurdere om de er nødt til å bruke bilen, ettersom det er svært glatt flere steder. Hittil i dag er det flere kjøretøy som har sklidd ut av veien i Nordland.