Ber bøndene om å ikke sende fôret sørover: – Det har vært et fryktelig uår

Feilslåtte avlinger rammer flere enkeltbønder i nord. Rekordvarme skaper uro for andreslåtten. Nå frykter også nordnorske bønder at de må slakte unna dyr.

bonde_vega

Selv om gresset titter frem enkelte steder er det ikke i nærheten av å dekke fôrbehovet for melkebonde Kjell Tore Klaussen på Vega.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Den siste periodens tørke i sør har ført til at avlingene og livsverket til bøndene har blitt ødelagt. Flere ønsker at bønder i nord skal selge fôret sitt sørover.

Men mange bønder i Nordland opplever også at slåtten ikke har gått like bra som planlagt. Blant dem er melkeprodusent Kjell Tore Klaussen fra Vega, som har fått avlingene sine ødelagt to ganger.

– Det har vært et fryktelig uår. To ganger har vi vært veldig plaget. Først isbrannen og etterpå den stormen som kom og ødela alt. Vi får kanskje halvparten av den normale slåtten, men vi mangler 800–900 høyballer med fôr, sier Klaussen.

Situasjonen blir heller ikke bedre med varmt og tørt vær. Onsdag meldes det om temperaturer på rundt 30 grader flere steder i Nord-Norge, dårlig nytt for bøndene.

– Vi er i alle fall tre uker på etterskudd i forhold til hvor vi burde være, sier Klaussen.

Oppfordrer til å holde fôret i nord

Jordbrukssjef i Vega kommune, Ove Horpestad sier at mange i kommunen kun har fått halvparten av avlingen de normalt sett har etter førsteslåtten. Han mener det er for tidlig å si noe om det vil bli lignende tilstander i nord som i sør, hvor flere må sende dyr til slakt tidligere enn planlagt.

– Det er veldig avhengig av hvordan andreslåtten blir. Det er mange som er avhengige av å få tilført fôr utenfra, forteller jordbrukssjefen.

landbruksdirektør_fmno

Fungerende landbruksdirektør Magne Totland sier det er store utfordringer for enkeltbønder lokalt knyttet til feilslåtte avlinger.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Han håper at bøndene både på Vega og ellers i Nordland ser til Vega før de sender fôret sørover. Han forteller at det langs kysten er flere kommuner som er rammet av feilslåtte avlinger.

– Vi hadde en sein, hard vinter med snø og is som lå lenge og tok knekken på en del av engene, sier han.

– For enkeltbønder er problemet like stort som i Sør-Norge

I Nordland er det et variert bilde. Noen har stor nød, mens andre har bedre avlinger enn tidligere. Fungerende landbruks- og reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Magne Totland. trekker frem Vega, Meløy og Bø som kommunene med størst skader.

– Problemet er nok ikke like stort som det er sør i landet, men for enkeltbønder er det like stort. Derfor oppfordrer vi folk til å melde inn behovet, slik at de som har ekstra fôr kan kobles med dem som trenger, sier han.

Fylkesmannen forsøker nå å få en oversikt over de ulike kommunene og å koble sammen kjøpere av fôr med dem som har et ekstra behov.

– Det er ingen krisemaksimering i Nordland jevnt over, men enkelte bønder har store problemer. Oppfordringen er å høste all tilgjengelig gressmark, slik at dette kan omsettes til de som trenger det mest.

Må i verste fall redusere antallet dyr også i nord

På Vega trenger melkebonde Kjell Tore Klaussen det han kan få tak i av fôr. For å berge dyrene har han nødt til å kjøpe ekstra, problemet er bare at det er vanskelig å få tak i.

– Vi trenger nok det vi har selv og vel så det. Jeg må ha tak i mer selv. Vi må nesten prøve å høre med kjenninger. Hvis det ikke skjer noe spesielt må jeg redusere antall dyr, forteller han.

Bonden sier han aldri har opplevd lignende, men håper at situasjonen bedrer seg utover sensommeren.