Hopp til innhold

Tillitsvalgte reagerer – direktoratet eser ut mens antall ansatte i fengslene strupes

Stram økonomi gjør at mange norske fengsler ikke lenger dekker opp fravær, innrømmer Kriminalomsorgsdirektoratet. Samtidig har antall årsverk i direktoratet økt 24 prosent de siste årene.

Daniel Grepperud

Vaktsjef Daniel Grepperud Olsen er bekymret for risikoen med underbemanningen

Foto: Eirik Dahl Viggen / NFF magasinet

Daniel Grepperud Olsen er vaktleder i Bodø fengsel. Han har mindre kontakt med de innsatte enn betjentene, men han rykker ut når det skjer større hendelser.

Han har tidligere opplevd å bli fysisk angrepet på jobb.

«Jeg skal slite av deg hodet», «bare vent til neste gang jeg ser deg» og «jeg skal drepe deg» er eksempler på trusler de ansatte i Bodø fengsel får på jobb.

– Man vet aldri når det smeller. Hvis man er alene da, er risikoen høyere for at noe alvorlig skjer, sier Olsen.

Han er fortvilet over situasjonen i fengslet. Han forteller at man ønsker å være trygg på jobb, selv om man er i det yrket man er i.

Vi har skreket ut i mange år om å få flere folk på jobb, forteller Olsen.

Begravde stortingsmelding

For noen år siden begravde Bodø fengsel en stortingsmelding utenfor fengslet.

Regjeringens mål med meldingen var å forhindre at lovbrytere begår nye kriminelle handlinger. Fokuset var på bedre rehabilitering.

– Vi begravde meldingen fordi ingenting som sto i den var gjennomførbart, forteller Olsen.

Bemanningsproblem i hele Norge

Kutt i bemanningen i fengslene er ikke noe som bare merkes i Bodø.

Asle Aase forteller at det er en uro i forbundet

Asle Aase forteller at det er en uro i forbundet

Foto: NFF magasinet

Asle Aase er leder i Norges Fengsel- og Friomsorgsforbund. Han forteller at hele kriminalomsorgen har hatt årlige kutt siden 2015 og at bemanning er et problem i mange norske fengsler.

Det har ført til lite oppdekking av fravær og mindre aktivitetstilbud til innsatte. Dette gjøres for at man skal spare penger, forteller Aase.

Han sier det har vært en uro lenge blant fengselsforbundet og kriminalomsorgen. Han forteller at de har sendt inn flere bekymringsvarsler uten å ha fått mer fokus på problemet.

– Vi trenger penger for å ta de innsatte ut av cellene sine, forteller Aase.

Foto: Dina Tegnander, En av fellesarealene i Bodø fengsel

Fengselsceller i Bodø fengsel

Foto: Dina Tegnander / NRK

Direktoratet øker sin bemanning

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det øverste ansvaret for norske fengsler.

KDI har i motsetning til fengslene økt sin bemanning. Ifølge dokumenter NRK har fått fra yrkesforbundet har KDI økt antall årsverk med over 25 prosent fra 2014 til 2020.

Foto: Privat, Leder for Kriminalomsorfens yrkesforbund, Stefan Hagenes

Stefan Hagenes er skeptisk til økningen i KDI

Foto: Privat

Leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund i Nordland, Stefan Hagenes, forteller at han ser at direktoratet blir større. Han mener også at kuttene i hovedsak går utover bemanningen i fengslene.

– Jeg syns det er ganske håpløst. Fengslene over hele landet sliter med å gjøre sitt samfunnsoppdrag, fordi de ikke har bemanning på plass, sier Hagenes.

Mener det ikke alltid er nødvendig å dekke opp fravær

Foto: Kriminalomsorgens Flickr-side, Kommunikasjonsdirektør for KDI, Paal Espen Hambre

Paal Espen Hambre mener det ikke alltid er nødvendig å dekke opp fravær

Foto: Kriminalomsorgens Flickr-side

Kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgen, Paal Espen Hambre, forteller at de er kjent med at tillitsvalgte i Kriminalomsorgen er kritiske til budsjettnedskjæringene.

Han påpeker at de i regelmessig er dialog med dem om utfordringene nedskjæringene skaper. Han sier videre at de har forståelse for at situasjonen oppleves krevende for de ansatte.

Han sier videre at de har forståelse for at situasjonen oppleves krevende for de ansatte i fengslene.

– Vi er klar over at sykefraværet i fengslene dekkes opp i mindre grad. Samtidig at det ikke alltid er nødvendig å dekke opp alle fravær, forteller Hambre.

Men legger til:

– Om en vakt blir ledig på grunn av for eksempel sykdom, så vurderes det i det enkelte tilfelle om det er nødvendig å dekke opp den vakten, og det er ikke slik at dette alltid vurderes som nødvendig.

Mener lønnsøkningen er forsvarlig

Oversikten NRK fikk tilsendt av KDI, viser at de har økt lønnskostnadene med 35 millioner fra 2014 til 2020.

Er dette en forsvarlig økning i forhold kuttene i regionene i kriminalomsorgen?

– Ja, det er det. Arbeidet som ligger bak de økte lønnskostnadene kommer enten deler av, eller hele etaten til gode, sier Hambre.

Han forteller at mye av økningen i direktoratet skyldes større prosjekter, kostnader til nytt direktorat og internasjonalt samarbeid.

Fengselscell i bodø fengsel

En fengselscelle i Bodø fengsel

Foto: Dina Tegnander / NRK

Mener ledelsen ikke tar problemet på alvor

Stefan Hagenes forteller at de har mislyktes i å ta problemstillingen opp med lokal ledelse.

Vi føler ikke KDI tar tilbakemeldingene fra fengslene på alvor. De bagatelliserer, sier Hagenes.

Ser dere noen effekt av de økte lønnskostnadene hos KDI?

Nei, overhodet ikke. Vi ser ingenting til det arbeidet. Det vi merker er at budsjettene til regionene blir knappere og knappere, forteller Hagenes til NRK.

NRK gjør oppmerksom på at etter at artikkelen ble publisert, er det gjort noen endringer i tilsvaret fra kommunikasjonsdirektør Paal Espen Hambre. Det er lagt inn et ekstra sitat, et spørsmål er omformulert og Hambres titulering er også endret.