Normal

Bekymret for sykehjemskutt

Sparekniven gjør at Bodø kommune vurderer å legge ned to sykehjem og erstatte dem med bokollektiv. – Meningsløst, mener eldrerådet.

Sparekniven gjør at Bodø kommune vurderer å legge ned to sykehjem og erstatte dem med bokollektiv. – Meningsløst, mener eldrerådet.

– Demente krever ganske tett oppfølging. Jeg kan vanskelig skjønne at det å sette dem sammen i et bokollektiv, uten å samtidig ha en veldig god plan for hvordan dette skal gjøres, lar seg gjennomføre, sier Per Hetty i eldrerådet i Bodø.

Per Hetty

Per Hetty i eldrerådet i Bodø frykter et dårligere tilbud for eldre.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK
Ole Henrik Hjartøy, ordføer i Bodø

Bodø-ordfører Ole Hjartøy forsikrer at de eldre fortsatt skal ha et godt tilbud.

Foto: NRK
Randolf Gryt

Randolf Gryt (SV) har lite forståelse for forslaget.

Foto: Einar Breivik / NRK

Bodø kommune må spare om lag 65 millioner kroner årlig og et av forslagene som ligger på bordet, er å gjøre Vollsletta sykehjem om til bokollektiv.

Eldrerådet i Bodø frykter at innsparingen i omsorgstilbudet skal gi de eldre et dårligere tilbud og mener i tillegg at forslaget er meningsløst.

– Hvis målet er å spare penger er bokollektiv er en dårlig løsning. Etter min vurdering vil man ikke spare penger. Et ordentlig godt bokollektiv, spesielt for demente, vil koste mer enn det koster i dag, sier Hetty.

Forsvarer forslaget

Politikerne i formannskapet i Bodø ble i dag orientert om et driftsunderskudd for fjoråret på mange millioner kroner.

Vollsletta er blant de minste sykehjemmene i Bodø og har et spesialtilbud for personer med demens. Men Bodø-ordfører Ole Hjartøy er blant dem som mener det er for dyrt å drifte sykehjemmet når det skal spares penger.

Han mener likevel at de eldre fortsatt vil ha et fullgodt tilbud.

– Vi skal ha et førsteklasses tilbud også i fremtiden. Spørsmålet er hvordan vi skal organisere det fra kommunens side. Det skal ingen trenge å bekymre seg over.

– Vil ikke tilbudet bli dårligere med kutt?

– Nei. Dette handler om hvordan Bodø kommune organiserer disse tjenestene.

Møter motstand

Men hos opposisjonen møter Hjartøy lite forståelse. Bystyrerepresentant Randolf Gryt (SV) mener det blir fullstendig galt å legge ned sykehjemsplasser.

– Jeg frykter det nå blir lagt ned sykehjemsplasser i en kommune der du har for lite i utgangspunktet og der du ikke har klart å ta i bruk de du allerede har.

Han er bekymret for hva forslaget vil bety for fremtiden.

– Med de aldersprognosene vi har fremover kan vi ikke bygge en kommune med færre sykehjemsplasser. Da vil det bare bli lengre køer.

Vollsletta sykehjem

STRIDENS KJERNE: Sparetiltak i Bodø kommune gjør at Vollsletta sykehjem kan ende opp som bokollektiv.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK