Bekymret for sjøfugl

Klimastyrte endringer i havet har nærmest slått ut flere ledd i næringskjeden til sjøfugl i nordiske farvann.

Sjøfugl
Foto: Bjørn Grimen / NRK

Det mener en ekspertgruppe som har jobbet på oppdrag fra Nordisk Ministerråd.

De få fuglene som kommer til hekkeplassene sliter med å finne nok mat, og få unger vokser opp, mener ekspertgruppen.

- De omfattende og komplekse endringene som nå skjer i havet, gjør at det er viktigere enn noen gang å kontrollere de andre faktorene som påvirker sjøfugl negativt, som for eksempel fiskerier, oljeforurensning, miljøgifter og jakt, er rådet fra gruppen.

Gruppen er spesielt bekymret over utviklingen i Nordsjøen og sørlige deler av Norskehavet.

Ekspertgruppen var i forrige uke samlet på Færøyene.

Målet var å gjøre opp status for sjøfugl i Vest-Norden, peke på årsaker til den negative utviklingen for flere arter, samt foreslå tiltak.

Gruppen besto av sjøfuglforskere, havforskere og eksperter innen andre fagfelt fra Færøyene, Island, Grønland, Danmark, Sverige og Norge.

I en rapport sener i høst skal gruppen foreslå konkrete tiltak, for eksempel behov for strengere reguleringer i forvaltningen av arter som direkte eller indirekte er viktige for sjøfugl.

(ntb)