NRK Meny
Normal

Bekymret for Kystvakten

Kystvakten har ingen framtid med årets forsvarsbudsjett, mener tillitsvalgte i Norges Offisersforbund.

Kystvaktskipet Ålesund
Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Norges Offisersforbund er urolig når det gjelder framtiden til Kystvakten.

Budsjett-forslagene for 2008 gjør det nærmest umulig for Kystvakten å ivareta arbeidsoppgavene de har i dag.

Dette er dramatisk, sier hovedtilitsvalgt Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

- Jeg vil betegne det som dramatisk og det skyldes at det ligger inne et forslag og å redusere antallet fratrøy fra dagen 18 til 15, sier Bongo.

- Kystvakten svekkes

Han sier at når regjeringen i statsbudsjettet for 2008 foreslår å redusere antallet fartøy i Kystvakten med ytterligere tre, fra 18 til 15, vil dette svekke arbeidet til Kystvakten.

- Litt avhengig av hvor kuttene på fatrøyene kommer så vil det bety færre fartøy på havet. 

- Dette kan innebære en veldig svekket kontroll ute på fiskefeltene eller en mye dårligere kontroll langs kysten når det gjelder bistand til toll, politi og andre oppsynsmyndigheter, sier Bongo.

Etterlyser debatt

Bongo etterlyser en debatt. Han sier at dersom det blir en reduksjon i tallet på fartøy må en vurdere hvilke oppgaver Kystvakten skal ha i framtiden.

- Dersom forslaget om å redusere flåten opprettholdes er man nødt til å stille noen spørsmål om Kystvakten fremdeles skal drive med alle de oppgavene som de har i dag.

- Der har vi jo pekt på et par ting som bør vurderes, Bongo.

- Hva tenker du på da?

- Det ene er slepeberedskapen som Kystvakten bidrar mye med og her har vi fått mange nye og dyre fartøy.

- Får vi ikke driftsmidler som gjør at vi kan drive disse på en god måte, samtidig som vi opprettholder kontroll på fiskefeltene, da må vi stille spørsmålet om vi fortsatt skal drive med slepeberedskap, sier Bongo.

- Jeg føler behov for at vi må ha en grunnleggende debatt; hvor stor skal Kystvakten være og hvilke oppgaver skal Kystvakten ha?

- Den debatten må vi ta, sier Bongo.