Ber piloter være på vakt etter GPS-forstyrrelser: – Kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse

Flere piloter varslet torsdag om GPS-problemer. Målinger bekreftet da forstyrrende signaler flere steder i Nord-Norge. Alle piloter som flyr nord for Bodø den neste uka, bes om å være på vakt.

Bodø

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bekrefter at de har registrert GPS-forstyrrelser flere steder i Nord-Norge.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Torsdag mottok Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) en melding fra Luftfartstilsynet om utfall i navigasjonssystemer i fly i områder i Nord-Norge.

Meldingen var basert på at flere piloter i det nordnorske luftrommet hadde varslet Avinors beredskapsvakt om ustabil GPS.

NKOM utførte kjapt målinger, som bekreftet forstyrrende signaler flere steder i landsdelen, skriver TV2 som omtalte hendelsen først.

I målingene som NKOM foretok i Bodø- og Tromsø-området torsdag, ble det registrert støysignaler i Tromsø.

Luftfartstilsynet har sendt ut et varsel, en såkalt «notice to airmen», som gjelder alle piloter som flyr nord for Bodø om å være på vakt i tillfelle nye problemer skulle oppså. Varselet gjelder fram til neste torsdag, bekrefter Luftfartstilsynet overfor NRK.

– Dette er noe vi ser alvorlig på og som vi ber pilotene om å følge med på. Samtidig er det viktig å presisere at det finnes landbaserte systemer som flyene kan navigere etter, sier seksjonssjef for flyplass og flysikring, Svein Johan Pedersen ved Luftfartstilsynet.

Per Eirik Heimdal

Avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i NKOM sier det slike hendelser er uønskede.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Mistenker GPS-jammer med kjøretøy

I november i fjor mistet flere norske fly GPS-signalene etter såkalt jamming av disse signalene. Jamming er en betegnelse på en måte å ødelegge et signal på gjennom å sende ut et signal som overskygger det opprinnelige signalet.

– Signalene var av en slik art at de kom av og på. Umiddelbart tenker vi at det kan være et kjøretøy med en GPS-jammer som beveger seg i området. Vi ser på dette som én mulighet, da vi har hatt flere saker i det siste hvor GPS-jammere i bil har forstyrret helikopter, luftambulanse og så videre, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i NKOM.

Forsvaret bekrefter overfor NRK at de kjenner til GPS-forstyrrelsene torsdag.

NKOM: – Ser etter mønster

Heimdal sier at man foreløpig ikke vet om forstyrrelsene er tilsiktet eller ikke.

– Det er vanskelig å se ut fra signalene om det er utilsiktet eller ikke. Litt avhengig av styrken kan dette få alvorlige konsekvenser. Hvis for eksempel luftambulansen skal lande i tåke, vil de være praktisk blinde om de skal lande uten GPS-signaler.

Han forklarer at selv billig utstyr man får kjøpt på nett kan blokkere GPS i flere hundre meter, og kanskje enda lenger i luften.

– Vi følger nå opp gjennom fjernmålestasjonene våre for å se om vi kan se noe mønster. Er det spesielle tider på dagen? Så må vi vurdere å sende personell nordover for å lete mer nøyaktig etter eventuelt forstyrrende utstyr, men vi trenger litt mer data, sier Heimdal.

NKOM ønsker å presisere at kjøp, besittelse og bruk av jammere er forbudt.

– Det kan få alvorlige konsekvenser for liv, helse og sikkerhet. Dette er alvorlige saker.

Rullebanen i Bodø med nytt dekke, Bodø lufthavn

Flere piloter varslet torsdag Avinors beredskapsvakt om ustabil GPS. Her fra rullebanen i Bodø ved en tidligere anledning.

Foto: NIKLAS AUNE JOHNSEN / NRK