NRK Meny
Normal

Behandler sakene til asylbarna i løpet av høsten

Utlendingsnemnda (UNE) forventer et stort antall omgjøringssaker etter at amnestiavtalen for asylbarna trådte i kraft tirsdag. Sakene blir etter planen behandlet til høsten.

Familien Petrosjan på Bodø lufthavn

SKULLE SENDES UT: Familien Petrosjan fra Armenia har bodd på asylmottaket på Rognan i Nordland i ni år og de to yngste barna er født i Norge. Her er de på flyplassen i Bodø etter å ha blitt pågrepet av politiet hjemme på Rognan.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Vi har som mål å være ferdig med de sakene som faller innenfor engangsløsningen i løpet av høsten, men det vil være avhengig av at vi får inn omgjøringsanmodninger så snart som mulig, og at de er tilstrekkelig opplyst fra klagerne, sier avdelingsdirektør Marianne Jakobsen i UNE.

Amnestiordningen omfatter barn som har søkt asyl i Norge, og som per 30. september 2013 hadde oppholdt seg i landet i minst tre år uten oppholdstillatelse. I tillegg må familien komme fra et land Norge har returavtale med, at returavtalen trådte i kraft etter at asylsøknaden ble levert, og at familien samarbeider om få slått fast identiteten på dem som søker asyl.

– UNE er godt forberedt på at vi kan få et stort antall omgjøringsanmodninger i forbindelse med engangsløsningen, også at mange av disse vil falle utenfor de kriteriene som er satt fra Justis- og beredskapsdepartementet, sier Jakobsen.

– Er innenfor

En av familiene som venter i spenning er familien Petrosjan fra Armenia, som har bodd på Rognan i ni år. To ganger har norske myndigheter å sende familien Petrosjan ut av landet. Første gang klarte advokat Terje Holst Stifjell å stanse utsendelsen, i siste liten.

Utlendingsnemnda har tidligere avvist asylsøknadene med begrunnelse i at familien ikke har et beskyttelsesbehov. Ifølge advokat Terje Stifjell oppfyller Petrosjan-familien vilkårene for opphold gjennom den nye forskriften som trer i kraft 1. juli.

– Familien kommer fra et land som Norge har returavtale med. De har søkt om asyl før returavtalen har inntrådt. De to hovedvilkårene er ifølge advokaten og familien oppfylt, sier han til NRK.no.