Hopp til innhold

Fikk betalt for å bruke strøm i desember: – Skjønner det ikke helt selv

En ny strømavtale ga kontorfellesskap i Lofoten en uventet overraskelse.

negativ strømpris

– Jeg som kunde tar jo en risiko på at jeg til tider betaler mer for strømmen enn andre, sier Christian Størmer.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg skjønner ikke detaljene i avtalen helt selv, men det er klart at jeg er svært fornøyd, sier Christian Størmer.

I desember fikk kontorfellesskapet han driver en strømregning som de fleste bare kan misunne.

Kraftprisen kom på minus 1890,99 kroner

Totalregningen redusert

For hver kilowattime (kWh) som ble brukt i Art Lofoten i desember, ble regningen redusert med 83,12 øre.

Strømprisen Størmer måtte betale var på 47,50 øre. Med andre ord ble bedriften godskrevet med 35,62 øre for hver kWh som ble brukt.

Forbruket var på rundt 5600 kwh.

Men selv om kraftprisen kom på minus 1890,99 kroner, betyr det ikke at pengene kom trillende inn på bedriftens bankkonto.

Nettleien var som vanlig. Og siden det kun er privatkunder i Nord-Norge som er fritatt for moms, kom dette også i tillegg.

Sluttsummen, inkludert alt som finnes av ulike poster, endte på beskjedne 1534 kroner.

For å sette det i perspektiv: La oss si at bedriften i Nord-Norge brukte like mye strøm i desember som to eneboliger gjør på et helt år. Med Art Lofotens strømavtale, ville hele regninga blitt på om lag 8500 kroner.

Men hvordan kjøp av fremtidig kraft foregår, og hvordan spotprisene fastsettes, er gresk for de fleste.

Christian Størmer er siviløkonom og bedriftsleder. I likhet med mange andre har han heller ikke full oversikt over årsaken til at avtalen ga negativ strømpris.

– Jeg har vel en vag idé om hvordan det henger sammen. Jeg skjønner at det er mulig å tjene penger i markeder som kjøper og selger energi, og her har det slått positivt ut for oss, sier Størmer.

negativ strømpris

– Så langt har vi kommet veldig godt ut av strømavtalen, sier Christian Størmer.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Sikrer prisen flere år før

Strømavtalen innebærer at leverandøren forhandler fram priser for flere år fram i tid. Det positive utslaget nå er et resultat av at jobben med å sikre prisene på kraft begynte for rundt tre år siden.

Kjell Martin Grimeland er administrerende direktør i Veni Energy Group. De eier selskapet Eneas Services AS som tilbyr denne strømavtalen.

Kjell Martin Grimeland

Kjell Martin Grimeland forteller at kundene i nord har hatt nytt godt av lave priser i desember.

Foto: Veni Energy Group / NRK

De kjøper energi på vegne av mer en 40.000 bedriftskunder i Norge, Sverige og Finland.

– Vi samler mange kunder, mest små og mellomstore bedrifter, i porteføljer. Så forhandler vi med de store leverandørene om leveranse. Det gir et konkret kraftbehov som leverandørene er sikret å få levere.

Ifølge Grimeland gir det selskapet rom til å forhandle, og at de kjøper store volum med framtidig kraftbehov på gunstige tidspunkt.

Vår oppfatning er at det normalt er bedre å betale relativt stabile og fornuftige priser hele tiden, enn å bli med på markedets store opp og nedturer. Det vi har sett de siste månedene støtter dette, sier han.

Forskjell på sør og nord

Når bedriften i Lofoten får penger for å bruke strøm, handler det om at strømnettet mellom nord og sør i Norge har for dårlig kapasitet.

Det er to forhold som avgjør prisen.

Systemprisen er den gjennomsnittlige nordiske spotprisen fra Nord Pool over en måned. Denne prisen kan forvaltere bruke for å avtale en fastpris med en leverandør.

På samme måte som hvem som helst kan kjøpe en fastprisavtale fra sitt kraftselskap.

Men fordi det forhandles på vegne av så mange tusen abonnenter, er det mulig å få en ekstra gunstig pris.

Så er det geografien: For hver kunde blir det også beregnet en forbruksvektet områdepris, som vil være lik uansett leverandør.

Områdeprisen kommer som en konsekvens av at nettet ikke har nok kapasitet til å balansere produksjon og forbruk mellom regioner, sier Grimeland.

Derfor har man den siste tida sett mye lavere områdepriser fra Trøndelag og nordover. Man får ikke overført overskuddet, og dermed lavere priser sørover.

– Det faktum at områdeprisen i nord ble negativ, kan ikke vi ta æren for, sier Grimeland. Det er et resultat av det nettet vi har i Norge og den overføringskapasiteten som mangler.

I Sør-Norge har strømprisen til tider vært rekordhøy.

Både fordi man ikke kan få strøm fra nord, og fordi man fra Sør-Norge har eksportert til Nord-Tyskland og England.

Kunder i nord får da et fratrekk, mens kunder i sør får et tillegg i sin områdepris.

– Det er ikke helt rettferdig, men hyggelig for våre kunder i nord. Fordi vi har gjort så god jobb på sikring av systemprisen, og områdeprisen i nord har vært så lav, har vi derfor hatt kunder i Nord-Norge som har fått betalt for å bruke strøm de siste par månedene.

For de fleste har likevel områdeprisene blitt en mye større del av strømregningen den siste tiden.

negativ strømpris

Korrigert for områdeprisen fikk bedriften en regning på vel 1900 kroner i minus. De betyr at de fikk betalt for strømmen de brukte i desember.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Vil ha billig strøm fra nord

Vi anser områdekostnadene som et problem. Vi er i dialog med politikere og andre for å se hva som kan gjøres. På kort sikt er det ikke så mye. Statnett må bygge mer linjer, sier Grimeland.

Det vil i så fall bety likere strømpris for alle i landet – også når prisene går opp. Det kan bety at lofotbedriften i framtida aldri mer vil få betalt for å bruke strøm.

– Det er fint for oss at avtalen er som den er, sier Christian Størmer i Art Lofoten.

For Størmer og kontorfellesskapet betyr dette at de tar en risiko. Når strømprisene blir lavere, betaler de kanskje mer enn markedspris.

– Og når situasjonen er som den var i desember får vi tilbake. Så langt har vi kommet veldig godt ut av det avslutter Størmer.

Red.anm. NRK Nordland leier kontorplass i det aktuelle kontorfellesskapet, men har fast husleie uavhengig av prisen på kraft.