– Det har vært en lang og vanskelig prosess

Steinar Bastesen føler seg uverdig behandlet i erstatningssaken mot Staten, og synes det er trist at flere generasjoners fisketradisjon nå er brutt. – Det er trasig å ikke kunne videreføre den rekka vi hadde lagt opp til, sier 68-åringen.

Steinar Bastesen føler seg uverdig behandlet i erstatningssaken mot Staten, og synes det er trist at flere generasjoners fisketradisjon nå er brutt.

Tidligere stortingsrepresentant Steinar Bastesen (68) vant ankesaken mot Staten, men føler han har tapt mye på veien.

Den tidligere hvalfangeren og stortingsrepresentanten er tilkjent 2,9 millioner kroner i erstatning av Staten for tapte inntekter det første året etter at han gikk av som stortingspolitiker.

– Den behandlingen jeg har blitt utsatt for i denne saken er svært trasig. Jeg vil ikke kalle motparten for pakk, det er det sikkert andre som vil gjøre, men behandlingen jeg har vært utsatt for er uverdig, sier Steinar Bastesen til NRK.no.

68-åringen ble uføretrygdet 1. januar 2006, og han opplevde det uverdig at motparten trakk fram uføretrygden som et argument mot ham i rettssaken. I tillegg synes han det er ekstra trasig at sønnen ikke har videreført tradisjonen med fiskeryrket.

Fikk ikke fortsette som fisker

Steinar Bastesen hadde jobbet som hvalfanger hele livet da han begynte som fulltidspolitiker på Stortinget i 1997. Etter to perioder som stortingsrepresentant gikk han av i 2004.

I løpet av tida på tinget hadde han fått dispensasjon fra kravet om å drive fiske for å opprettholde sin fiskeadgang. Reglene sier at kvoten forsvinner dersom man ikke driver med fiske og benytter seg av kvoten på ett år.

Da han senere ønsket seg tilbake til yrket, ble han stanset av Staten.

Fiskeridirektoratet hadde etter avslutningen av Bastesens stortingsverv først bekreftet rettighetene, men omgjorde noen måneder senere vedtaket. Fiskeri- og kystdepartementet omgjorde et halvt år senere Fiskeridirektoratets vedtak, men i mellomtiden var ett års fiske gått tapt.

– Jeg tenkte et års tid på om jeg skulle gå til rettssak eller ikke, sier Bastesen.

(artikkelen fortsetter under)

Video e7e04aa2-0b0d-4109-881f-85c204a355d2.jpg

Bastesens siste hvalfangst

Mange år i rettsapparatet

Bastesen valgte til slutt å gå til sak gjennom selskapet Alu Safe AS som han eide, og la fram påstand om millionerstatning som følge av feil saksbehandling. Staten bestred millionsummen, og viste særlig til to forhold:

  1. For det første er det Statens syn at Steinar Bastesen og Alu Safe ikke hadde til hensikt å gjenoppta fisket etter at Steinar Bastesen gikk av som stortingsrepresentant i 2005.
  2. For det andre er Staten blitt oppmerksom på at Steinar Bastesen siden 1. januar 2006 har mottatt uførepensjon med en uføregrad på 100 prosent.

– Det har vært en lang og vanskelig prosess. Jeg har måttet betale advokaten av egen lomme, og det har i tillegg vært mye arbeid.

Fikk aldri kvoten tilbake

Bastesen tapte i Oslo tingrett, men anket saken. Han tapte også i lagmannsretten, og anket videre til Høyesterett. Der ble dommen opphevet og sendt tilbake til lagmannsretten.

Under den nye behandlingen fikk han medhold, og er tilkjent 2,9 millioner kroner i erstatning. Men han fikk aldri fiskekvoten tilbake, kun erstatning for tapte inntekter i ett år.

(artikkelen fortsetter under)

Steinar Bastesen i Brønnøysund

Bastesen er nå pensjonist, men er fortsatt deltidsfisker. Det skal han fortsette med.

Foto: Ole Christian Olsen / NRK

Sønnen begynte offshore

Bastesen sier saken har vært en belastning for ham, og at det som gjør ham mest trist er at sønnen valgte å legge fiskeryrket på is fordi de ikke lenger hadde noen kvote.

– Det er flere generasjoners fiske som nå er over etter behandlingen jeg har vært gjennom. Både min far og bestefar startet som fiskere. Jeg har drevet fiske hele mitt liv, og skulle videreføre det til Alf-Steinar, men det stoppet opp, sier Bastesen.

Skal tilbake på havet

Han synes det er trasig å ikke kunne videreføre rekken, for det var mange konsesjoner på båten og godt grunnlag for å drive fiske videre.

– Da jeg var ung dro man til havs og fikk fiske til kvoten var fylt. Nå må man kjøpe seg kvote og det er ikke for hvem som helst. Man må ha stor kapital.

Bastesen er nå pensjonist og er ikke helt sikker på hvordan han skal bruke erstatningen. Men han skal tilbake på havet.

– Jeg er fortsatt deltidsfisker og har holdt på med fiske hele livet. Det vil jeg fortsette med.