Bastesen vant fram i Høyesterett

Den tidligere stortingsrepresentanten og hvalfangeren Steinar Bastesen vinner fram i søksmålet mot staten etter at han ble nektet fiskekvote et helt år.

Steinar Bastesen

Tidligere hvalfanger og stortingsrepresentant Steinar Bastesen krevde erstatning for at Fiskeridirektoratet tok fra han alle fiskerettigheter.

Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

Det betyr at Steinar Bastesen får en ny mulighet for erstatningskravet på 3,6 millioner kroner for tapte fiskerettigheter.

Sakens kjerne er at Bastesen i 2006 mistet adgangen til å fiske etter at han hadde vært to perioder på Stortinget, selv om han først hadde fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Bastesens krav om 3,6 millioner kroner førte verken fram i tingretten eller lagmannsretten i fjor.

Han tok saken til Høyesterett fordi han mente det var en viktig prinsippsak.

– Saken har til nå kostet meg en halv million kroner. Jeg har bedt Norges Fiskarlag om hjelp, men de har avslått. Det synes jeg er beklagelig fordi dette er en prinsipielt viktig sak for alle fiskere, sier Bastesen til avisa Fiskeribladet Fiskaren i januar.

I dag ble det klart at Høyesterett forkastet tingretten og lagmannsrettens dom. dermed er det slått fast at Bastesens krav ikke er foreldet. Bastesens selskap ble også tilkjent fulle saksomkostninger, til sammen 71.852 kroner.

Fikk ikke fiske

Bastesen mistet retten til å fiske etter torsk og norsk vårgytende sild. Ifølge han selv har han hatt en tap på mellom fire og åtte millioner kroner på båten «Morild» som følge av et vedtak som Fiskeridepartementet senere erkjente var ugyldig.

I et intervju med NRK har Bastesen uttalt at han ble fratatt retten til å innføre et brukt fartøy, og siden han allerede hadde sagt fra seg tillatelsen til å bygge ny båt, var det lite han kunne gjøre på havet selv om han beholdt retten til hvalfangst.

Bestrider summen

Staten bestrider millionsummen som ligger til grunn for Bastesens erstatningskrav.

Det er spesielt to forhold staten viser til:

  • For det første er det statens syn at Steinar Bastesen og hans selskap AluSafe ikke hadde til hensikt å gjenoppta fisket etter at Steinar Bastesen gikk av som stortingsrepresentant i 2005.
  • For det andre er staten blitt oppmerksom på at Steinar Bastesen siden 1. januar 2006 har mottatt uførepensjon med en uføregrad på 100 prosent.

Etter gjeldende forskrift om manntall 26‐9‐83 nr. 1495 paragraf 5 nr. 3. skulle Steinar Bastesen per 1.1.2006 vært strøket fra blad B i fiskermanntallet, med det resultat at de aktuelle deltakeradgangene hadde bortfalt.

Video e7e04aa2-0b0d-4109-881f-85c204a355d2.jpg

Bastesens siste hvalfangst