NRK Meny
Normal

Bastesen til Høyesterett med krav om 4,3 millioner kroner

Steinar Bastesen ble nektet fiskekvote et helt år. Nå tar den tidligere stortingsrepresentanten saken til Høyesterett med et krav om 4,3 millioner i erstatning.

Steinar Bastesen

Steinar Bastesen krever erstatning for at Fiskeridirektoratet tok fra han alle fiskerettigheter.

Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

Bastesen krever erstatning for at Fiskeridirektoratet tok fra han alle fiskerettigheter, som han fikk tilbake ett år senere av Fiskeri- og kystdepartementet, skriver FiskeribladetFiskaren.

Bastesen har tapt saken både i tingretten og i lagmannsretten.

– Saken har til nå kostet meg en halv million kroner. Jeg har bedt Norges Fiskarlag om hjelp, men de har avslått. Det synes jeg er beklagelig fordi dette er en prinsipielt viktig sak for alle fiskere, sier Bastesen til avisa.

Fratatt retten

Sakens kjerne er at Bastesen mistet adgangen til å fiske etter at han hadde vært to perioder på Stortinget, selv om han først hadde fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Bastesen mistet retten til å fiske etter torsk og norsk vårgytende sild. Ifølge han selv har han hatt en tap på mellom fire og åtte millioner kroner på båten Morild som følge av et vedtak som Fiskeridepartementet senere erkjente var ugyldig.

I et intervju med NRK i dag sier Bastesen også at han ble fratatt retten til å innføre et brukt fartøy, og siden han allerede hadde sagt fra seg tillatelsen til å bygge ny båt, var det lite han kunne gjøre på havet selv om han beholdt retten til hvalfangst.

Bestrider summen

Staten bestrider millionsummen som ligger til grunn for Bastesens erstatningskrav.

Det er spesielt to forhold staten viser til:

For det første er det statens syn at Steinar Bastesen og Alusafe ikke hadde til hensikt å gjenoppta fisket etter at Steinar Bastesen gikk av som stortingsrepresentant i 2005.

Bastesen 100 prosent ufør

For det andre er staten blitt oppmerksom på at Steinar Bastesen siden 1. januar 2006 har mottatt uførepensjon med en uføregrad på 100 prosent.

Etter gjeldende forskrift om manntall 26‐9‐83 nr. 1495 paragraf 5 nr. 3. skulle Steinar Bastesen per 1.1.2006 vært strøket fra blad B i fiskermanntallet, med det resultat at de aktuelle deltakeradgangene hadde bortfalt.

Video e7e04aa2-0b0d-4109-881f-85c204a355d2.jpg

Bastesens siste hvalfangst

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.