NRK Meny
Normal

Barnevernssaker halvert siden jul

Antall saker som ligger til vent hos Barnevernet i Bodø er nå halvert siden nyttår. Da var det rundt hundre saker som lå ubehandlet.

VENTELISTE: Fortsatt må barn i Bodø vente på å få hjelp hos barnevernet, men det går rette veien og køene er halvert siden jul.

Foto: Illustrasjonsbilde: / Scanpix

– Nå gjenstår halvparten, og det viser at vi er på rett vei, sier barnevernssjef i Bodø, Tore Moen.

Barnevernet i Bodø er under streng overvåking av Fylkesmannen fordi altfor mange barn venter utover de fristene som er satt før de får hjelp.

Fylkesmannen hadde satt fristen med å få unna køene til 1 mars.

Vil straffe dårlig barnevern

På tirsdag denne uken la barneombudet fram en rapport som krever sterkere reaksjon fra fylkesmennesne hvis barnevernet svikter oppgavene sine.

– Det må bli lettere å straffe kommuner som ikke gjør jobben sin når det gjelder barnevernet, mener barneombud Reidar Hjermann.

Hjermann mener at tilsyns- og klage-systemet som gjelder for barnevernet har for mange svakheter. Han går inn for at fylkesmennene bør bruke bøter og politianmeldelser som virkemiddel.

Mulkt til Vefsn kommune

Vefsn kommune må betale 100.000 kroner i mulkt på grunn av vedvarende fristoverskridelser i barnevernsaker.

Fylkesmannen ga kommunen mulkten i juli i 2009, men dette godtok ikke Vefsn kommune. De påklaget Fylkesmannens vedtak til Barne- og likestillingsdepartementet.

Men departementet stadfestet i februar 2010 Fylkesmannens vedtak, og påpekte at "For Vefsn kommune har betydelige fristoversittelser vært et sammenhengende problem siden 2003."

Formålet med adgangen til å ilegge mulkt er at barna og familiene som skal undersøkes, er i en alvorlig situasjon. Det er konsekvensene av lang saksbehandlingstid for denne gruppen som er hensynet bak regelen

Barne- og likestillingsdepartementet