Barnevernsbarn førsømmes

Mange barnehjemsbarn trenger ei langt bedre psykiatrisk behandling. Det mener barne - ungdom og familietaten, som eier barnevernsinstitusjonene i fylket.

Ungdommer ved Røvika ungdomssenter

UNGDOM TRENGER PSYKIATRISK HJELP: Barne-ungdom-og familieetaten, BUF, etterlyser psykiatrisk behandling for ungdommer i krise. Det gjelder også ungdommer ved Røvika ungdomssenter i Fauske.

Foto: Ola Helness / NRK

Eieren av barnevernsinstitusjonene i Nordland er bekymra for oppfølgninga av barnehjemsbarna.

Røvika ungdomssenter i Fauske er Nordlands største barnevernsinstitusjon.

Her bor omlag elleve ungdommer samtidig. Men mange som kommer hit burde heller fått psykiatrisk behandling, mener eierne av institusjonen.

-Vi ser at vi har ungdommer hos oss som ikke får den nødvendige oppfølginga fra psykiatrien, sier Gaute Opdal Hansen, avelingsdirektør i BUFETAT Region Nord.

I går fortalte NRK at bruken av tvang mot barnehjemsbarn i Nordland øker kraftig.

Tøffere hverdag

Ved Røvika forteller de ansatte om en stadig tøffere arbeidshverdag.

- Vi opplever alt fra verbale trulser til episoder der ansatte er blitt truet med stikkvåpen., sier Jan-Åke Andersen, verneombud ved Røvika ungdomssenter.

Bekymring hos eierne

De statlige eierne av de sju institusjonene i Nordland mener oppfølgninga av barnevernsbarna i landsdelen er for dårlig:

- Ja, vi er bekymra for den oppfølginga de får. Og det ser vi jo også i forhold til den siste utredninga fra helsetilsynet. Barnevernsbarn får ikke rett hjelp til rett tid og hjelpeinstansene er for dårlig samordna, sier Hansen.

Psyikatrien kjenner problemet

Til NRK sier barne og ungdomspsykiatrien at de er kjent med problemet.

De viser til jevnlige møter med barne ungdom og familieetaten for å bedre tilbudet.