Hopp til innhold

Barnevernsansatte hetses: – Vi kan ikke akseptere trusler og grov hets

Regiondirektør i det statlige barnevernet, Pål Christian Bergstrøm, sier han er bekymret for rekrutteringen til yrket, og nå slår fagmiljøet i Nord-Norge alarm om et problem som vokser i omfang.

Pål Christian Bergstrøm

Hets og trusler er uakseptabelt sier regiondirektør i Bufetat, region nord, Pål Christian Bergstrøm.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Barnevernsansatte er blant yrkesgruppene som må tåle mest trusler her i landet.

Fellesorganisasjonen har gjort undersøkelser som viser at nesten hver fjerde av dem som arbeider i det kommunale barnevernet i løpet av det siste året har blitt utsatt for en eller annen form for netthets.

– Jeg har forståelse for at det å være i kontakt med barnevernet for mange mennesker innebærer ganske sterke følelser, sier regiondirektør i det statlige barnevernet, Pål Christian Bergstrøm, og fortsetter:

– Men vi kan allikevel ikke akseptere at man tyr til trusler eller grov hets mot ansatte som utfører sin jobb på vegne av samfunnet.

Nå frykter han at truslene og hetsen mot de ansatte og deres familier vil skade rekrutteringen til yrket.

– Vi har jo en bemanningssituasjon i barnevernet i dag i mange kommuner som er veldig utfordrende. Når vi har en tjeneste som sliter, er det veldig utfordrende dersom mange faktisk vurderer å slutte, og dersom dette påvirker rekrutteringen inn til barnevernet, sier Bergstrøm.

– De skrev at jeg ikke fortjener å feire jul med barna mine

Netthets og trusler mot barnevernsansatte må kartlegges bedre og følges systematisk opp. Det sier barnevernsleder i Tromsø, Aina Isaksen.

Som barnevernsleder i Tromsø har Aina Isaksen selv opplevd å bli utsatt for hets og trusler.

– Det jeg reagerte sterkest på var når de hentet et bilde av meg og mine barn, og delte dette med kommentarer om at jeg ikke fortjente å feire jul med barna mine, og stakkars barn som har en sånn mor, forteller Isaksen.

Leder for Tromsø barneverntjeneste,Aina Isaksen

Aina Isaksen har selv opplevd å bli hetset.

Foto: Jan Riise Pedersen

Videoer fra omsorgsovertakelser, bilder og adresser til barnevernsansatte har blitt lagt ut i lukkede nettverk.

Ansatte i barnevernet har også blitt oppsøkt av ukjente personer på gata og hjemme.

– Jeg tenker det er mange ting som må gjøres. For det første må man ha en bedre kartlegging på omfang og innhold i uthengingen. Vi må også vite mer om hvordan dette påvirker de ansatte, forteller Aina Isaksen.

– Vi må sørge for at de ansatte og familiene deres er trygge

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, forteller til NRK at de er i gang med å utarbeide en veiledning for ansatte som opplever trusler, hets eller sjikane. Også hun er redd for at ansatte skal velge å slutte i stillingen sin.

– Jeg er bekymret for at vi mister mange av de flink folkene vi har i barnevernet. At påkjenningen blir for stor og det blir for vanskelig å stå i rett og slett.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier de tar sakene alvorlig.

Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Hun forteller at veiledningen de nå jobber med skal gjøre det enkelt for de ansatte å finne ut hvordan de skal få hjelp, og hvordan de skal bli fulgt opp.

Hun synes det er synd at barna og øvrig familie til de ansatte blir trukket inn i sakene.

– De blir dratt uskyldig inn i dette. Vi må sørge for at de ansatte og familiene deres er trygge. De er der for å hjelpe utsatte barn, og vi skal være glad for at vi har et barnevern.