Fylkesmannen: – Barna lider

Kommunene i Nordland klarer fortsatt ikke å behandle ferdig barnevernsaker innenfor tidsfristene, og i år er det bare ansatt fem nye i barnevernet.

Hill-Marta Solberg

- BARN LIDER: Fylkesmann Hill-Marta Solberg mener lang saksbehandling går ut over barna

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg mener dette går ut over de barna som trenger hjelp.

– Ja, det er for mange unger som i dag venter for lenge, sier hun.

Hill-Marta Solberg

- BARN LIDER: Fylkesmann Hill-Marta Solberg mener lang saksbehandling går ut over barna

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Samme som i fjor

For ett år siden fikk barnevernet i Nordland kritikk for sen saksbehandling. Lite er er endret i dag, og fylkesmannen må stramme opp kommunene for å hindre lovbrudd.

– Men det som er det spesielle med barnevern er at det er så streng lovgiving som definerer det som lovbrudd når man ikke klarer å overholde disse fristene.

Mener de gjør en god jobb

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, hadde samlet alle ordførere og rådmenn i Nordland til konferanse i Bodø i dag. Leder er ordføreren i Vefsn, Jan-Arne Løvdahl. Han liker ikke veksten i antall bekymringsmeldinger som kommer inn til barnevernet, men mener likevel at kommunene gjør en god jobb.

– Jeg mener jo det at kommunen har veldig stort fokus på barnevern, men vi må bare konstatere og registrere at vi har et for stort etterslep som ikke er akseptabelt.

Sigrun Vågeng

KS-leder Sigrun Vågeng har full tillit til kommunene.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Fikk penger til nye stillinger

Toppsjef Sigrun Vågeng i KS, er enig med Vefsn-ordføreren. Hun reagerer på at fylkesmannen over statsbudsjettet fikk åtte millioner kroner til nye stillinger for å behandle søknader fra kommunene som ønsker penger til barnevernet.

– Vi mener at kommunene er fullt i stand til å gjøre denne fordelingen selv. Vi håndterer tross alt barnevern for mer enn seks milliarder kroner i året.