Barnevernet i bedring

Barnevernet i kommunene har skjerpet seg. Rana har ingen fristoverskridelser per i dag.

Barn
Foto: Ill.foto: / Scanpix

Barnevernet i flere kommuner i Nordland har forbedret seg kraftig.

I tre av de sju problemkommunene er det nå omtrent ingen overskridelser av fristene som er satt for å undersøke saker.

Seksjonsleder for barnevernet i Rana, Inger Rita Olsen, sier de nå undersøker alle bekymringsmeldinger de får, innenfor de fristene som er satt.

- Jeg sitter ikke med den totale oversikten, men per i dag har vi ikke fristoverskridelser og om vi har det er det kun snakk om noen få dager.

- Er du stolt over det?

- Jeg er veldig stolt over jobben de ansatte i barnevernstjenesten i Rana har gjort på dette området, sier Olsen.

Har klart å snu

Over mange år har Rana vært en av sju kommuner i fylket som har hatt ulovlig mange fristoverskridelser.

Bekymringsmeldinger har blitt stuvet bort i månedsvis, og Rana er blitt bøtelagt med hundre tusen kroner.

Men siste halvår i 2007 greide problemkommunene å snu den negative trenden.

I Rana, Vefsn og Vestvågøy greide de ved utgangen av året greide å ta unna absolutt alle saker innenfor fristen.

Seksjonsleder ved sosial-og familieavdelingen hos fylkesmannen, Trond Gården, er fornøyd med skippertaket.

- Spesielt i andre halvår i 2007 er det noen kommuner som har gjort et krafttak for å få ned overskridelsene av fristene, sier han.

Taper på andre områder

Men situasjonen er ikke bare rosenrød.

Andre deler av barnevernet som det å sette inn tiltak og å følge opp med tilsyn, kan lett bli skadelidende, sier Gården.

- En ting er å få undersøkt sakene og konkludert med hva en skal foreta seg, men mnan må jo også ha ressurser til å sette iverk hjelpetiltakene og følge disse opp på en forsvarlig måte.

Bedre for barna

Og også i Rana finnes det fremdeles mye ugjort i barnevernet. Men flere folk og bevisst prioritering har gjort at barn i Rana kan få hjelpen de har krav på i tide.

- Nå er det jo fantastisk at vi har klart å holde skansen fortsatt etter et halvt år, det har jo vært en utfordring .

- Det er veldig bra at vi nå vet hvor vi skal sette inn ressursene til tiltak sier seksjonslederen for barnevernet i Rana, Inger Rita Olsen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.