Barnevernet i bedring

Barnevernet i kommunene har skjerpet seg. Rana har ingen fristoverskridelser per i dag.

Barn
Foto: Ill.foto: / Scanpix

Barnevernet i flere kommuner i Nordland har forbedret seg kraftig.

I tre av de sju problemkommunene er det nå omtrent ingen overskridelser av fristene som er satt for å undersøke saker.

Seksjonsleder for barnevernet i Rana, Inger Rita Olsen, sier de nå undersøker alle bekymringsmeldinger de får, innenfor de fristene som er satt.

- Jeg sitter ikke med den totale oversikten, men per i dag har vi ikke fristoverskridelser og om vi har det er det kun snakk om noen få dager.

- Er du stolt over det?

- Jeg er veldig stolt over jobben de ansatte i barnevernstjenesten i Rana har gjort på dette området, sier Olsen.

Har klart å snu

Over mange år har Rana vært en av sju kommuner i fylket som har hatt ulovlig mange fristoverskridelser.

Bekymringsmeldinger har blitt stuvet bort i månedsvis, og Rana er blitt bøtelagt med hundre tusen kroner.

Men siste halvår i 2007 greide problemkommunene å snu den negative trenden.

I Rana, Vefsn og Vestvågøy greide de ved utgangen av året greide å ta unna absolutt alle saker innenfor fristen.

Seksjonsleder ved sosial-og familieavdelingen hos fylkesmannen, Trond Gården, er fornøyd med skippertaket.

- Spesielt i andre halvår i 2007 er det noen kommuner som har gjort et krafttak for å få ned overskridelsene av fristene, sier han.

Taper på andre områder

Men situasjonen er ikke bare rosenrød.

Andre deler av barnevernet som det å sette inn tiltak og å følge opp med tilsyn, kan lett bli skadelidende, sier Gården.

- En ting er å få undersøkt sakene og konkludert med hva en skal foreta seg, men mnan må jo også ha ressurser til å sette iverk hjelpetiltakene og følge disse opp på en forsvarlig måte.

Bedre for barna

Og også i Rana finnes det fremdeles mye ugjort i barnevernet. Men flere folk og bevisst prioritering har gjort at barn i Rana kan få hjelpen de har krav på i tide.

- Nå er det jo fantastisk at vi har klart å holde skansen fortsatt etter et halvt år, det har jo vært en utfordring .

- Det er veldig bra at vi nå vet hvor vi skal sette inn ressursene til tiltak sier seksjonslederen for barnevernet i Rana, Inger Rita Olsen.