Barnevernet bryter fristene

Rekordmange barnevernsaker i Nordland blir ikke behandlet innen tidsfristen. Nordland er det fylket med flest brudd i landet.

Barnevernsbarn
Foto: Nejad, Arash A. / SCANPIX

To av fem saker som barnevernet skal undersøke blir liggende i flere måneder før de blir undersøkt. Dette gjør  Nordland til versting i klassen.  

Dette bekymrer Trond Gården, seksjonsleder hos fylkesmannen.

- Det er en fortvilet situasjon i den forstand at vi har forsøkt å holde et høyt fokus på dette over flere år og vi ser at det går feil vei.

- 2006 var et rekordår når det gjelder fristoverskridelser i Nordland, sier Gården. 

Mange må vente

Innen tre måneder skal barnevernet undersøke slike saker, men i Nordland blir 38 prosent av dem ikke undersøkt innen fristen.

Ingen andre steder i Norge har så store fristbrudd.

Og det kan få konsekvenser for barn som trenger hjelp.

- Spesielt i de tilfellene man ikke vet hvordan barnet har det før man går inn i en undersøkelsessak, så kan det at månedene går gjøre at en ikke kommer tidsnok inn og får gitt hjelp i en vanskelig situasjon, sier Gården.

Halvt år

Bruddene på fristene er lange og barn kan risikere å vente i over et halvt år før de får hjelp.

Men det er ikke bare undersøkelsessakene som blir liggende.

- Vi vet at det er mange mangler også på andre områder, sier Gården. 

Heller ikke barn i fosterhjem og institusjon og familier som får tiltak i hjemmet blir fulgt opp slik de skal.

- Vi er jo bekymret for at det også er mange andre oppgaver som ikke blir løst på en tilfredsstillende  måte.

I fjor fikk Rana, Bødø og Fauske bøter for ikke å behandle barnevernssaker raskt nok.

Det kan skje med kommuner i fylket også i år.

- Det skal vi vurdere, men vi ønsker ikke å være kjent for at vi reiser rundt i Nordland for å dele ut bøter, sier Gården.