Hopp til innhold

Barneombudet: – Slik kan vi redusere barnefattigdom i Norge

– Regjeringen, NAV og den enkelte kommune sitter selvsagt med nøkkelen. Men vi kan alle bidra til å inkludere barn som faller utenfor, og dermed gjøre det mindre tabu å være fattig, sier barneombud Anne Lindboe.

Barneombud Anne Lindbo

– Ha plass til en ekstra i bilen på vei til fotballtrening eller arrangementer. Sørg for at alle blir invitert i bursdager. Foreldre kan vurdere å ha bursdagsselskap uten gaver. Det er det mange som gjør, sier barneombud Anne Lindboe.

Foto: BArneombudet

– Ha plass til en ekstra i bilen på vei til fotballtrening eller arrangementer. Sørg for at alle blir invitert i bursdager. Foreldre kan vurdere å ha bursdagsselskap uten gaver. Det er det mange som gjør, sier barneombud Anne Lindboe til NRK.

NRK fortalte onsdag at antall barn som lever under fattigdomsgrensa i Norge på ett år har økt fra 84.000 til 92.000 barn. Det er en økning på ni prosent. Innvandrerbarn utgjør mer enn halvparten av disse barna, ifølge Statistisk sentralbyrå. Både eksperter og barne- og familieminister Solveig Horne er enige om at barnefattigdommen i Norge bare vil fortsette å øke.

Økningen fra 84.000 til 92.000 fattige barn bekymrer barneombud Anne Lindboe.

– Store grupper blir ekskludert

Det å vokse opp i en lavinntektsfamilie medfører at barn blir ekskludert fra arenaer som andre er med på. Det kan være alt fra barnehager og SFO til fritidsaktiviteter og bursdager. Det er med på å idømme disse barna til utenforskap.

På sikt er denne ekskluderingen veldig alvorlig for barnas psykiske og sosiale utvikling.

– Derfor er det viktig å tilrettelegge for at barna får et tilbud på linje med andre barn, mener barneombudet.

Felles for barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, er at foreldrene har svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Lindboe understreker at barnefattigdom er et komplekst, stort og vanskelig tema, som det ikke finnes enkle løsninger på.

Gratis barnehage og SFO

– Det aller viktigste er selvfølgelig å få foreldrene i jobb. Gratis barnehage og SFO er ekstremt viktig for inkludering og integrering av barn og unge. Som barneombud ser vi at det er andre faktorer som også er viktig. Her kommer både det offentlige og samfunnet for øvrig inn.

Dette kan det offentlige gjøre:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. I 2016 har Stortinget bevilget 149 millioner kroner, og kommuner og organisasjoner kan søke om tilskudd.
 • Anne Lindboe: – Det er positivt at regjeringen har satt av penger, men det er for få kommuner og andre organisasjoner som kjenner til at man faktisk kan søke Bufdir om penger til fattigdomsreduserende tiltak til barn og unge. Regjeringen må informere bedre om dette tiltaket, sier Lindboe.
 • NAV: Kommuner kan søke NAV om penger. Kommuner som skårer lavt på levekårsvariabler blir prioritert. Utfylt søknadsskjema sendes Fylkesmannen i det enkelte fylke. Søknadsfrist: 1. februar 2016. Målgruppen er blant annet barn, unge og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV-kontoret og unge opp til 25 år som ikke er i opplæring eller arbeid eller står i fare for å falle ut.
 • Anne Lindboe: ​ – Her er det viktig at NAV og kommunene har en god dialog i forhold til hva man kan søke om penger til og hvilke tilbud man kan opprette. Det er også viktig at familier og foreldre må få informasjon om disse pengene når de er i samtaler med NAV.
 • Kommuner kan søke om midler til å redusere barnefattigdom. Gjennom politiske vedtak har kommunene mulighet til å prioritere konkrete tiltak som gratis fritidsaktiviteter.
 • Anne Lindboe: I tillegg må kommunene ha tilgang på gode, kommunale boliger som gjør at disse barna har levelige hjemmeforhold og kan ta med venner hjem og arrangere bursdagsselskaper. Ikke alle barn kan dette i dag, mange barn bor veldig kummerlig.

Frivillige organisasjoner:

Enkeltmennesker:

 • Dersom lavinntektsfamilier skal kunne gå med hevet hode, må samfunnet stille opp.
 • Anne Lindboe: – Du og jeg kan gjøre ganske mye med holdningene våre. Ha plass til en ekstra i bilen på vei til fotballtrening eller arrangementer og sørge for at alle blir invitert i bursdager. Man kan vurdere å ha bursdagsselskap uten gaver. Det er det mange som gjør.
 • – Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) må være bevisste på at når det arrangeres skoleturer eller arrangementer i regi av skolen, må det være uten egenandel slik at alle får være med.
 • Det er fullt mulig å få til morsomme arrangementer og inkludere alle dersom man tenker litt solidarisk. Alt trenger ikke å være så dyrt, fancy og flott. Man kan gjerne arrangere karneval, men det må være gratis. Gi god informasjon om at kostymet ikke er det viktigste, vurdere å ha innkjøpsordninger der skolen kan ha et lite lager av kostymer. Gjøre en morsom greie ut av at man kan kle seg ut sammen.
 • Les også: – Jeg trodde en ordentlig mamma måtte være perfekt