NRK Meny
Normal

Denne barnehagen har nærmest ikke sykefravær

– Et resultat av systematisk arbeid, sier lederen.

På Neståsen barnehage i Bodø har de ansatte i en årrekke jobbet systematisk for å få sykefraværet blant de ansatte ned.

FRISKE: Monika Mathiesen leder en barnehage hvor sykefraværet er mye lavere enn landsgjennomsnittet.

På Neståsen barnehage i Bodø har de ansatte i en årrekke jobbet aktivt for å få sykefraværet blant de ansatte ned.

Et resultat av systematisk arbeid.

Monika Mathiesen / Pedagogisk leder

Det har gitt resultater. Mens sykefraværet på landsbasis lå på 8,7 prosent i andre kvartal i år, har denne barnehagen kun hatt et sykefravær på mellom 0,9 og 1,3 prosent de siste tre-fire årene.

Pedagogisk leder Monika Mathiesen tror det blant annet skyldes at de har vært flinke til å holde temaet på dagsorden.

– Dette er et resultat av systematisk arbeid, sier hun.

– Vi har klare rutiner på håndhygiene og vaskerutiner. Dessuten har alle førskolelærerne ved barnehagen tatt videreutdanning i ledelse. Det tror også bidrar i positiv retning, legger hun til.

– Viktig med frisk luft

Kine (4)

VIKTIG Å VASKE SEG: Kine (4) har lært seg viktigheten av håndhygiene.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Det er ikke bare de voksne som er friske ved denne barnehage. Også barna lærer tidlig om hygiene.

– Det er viktig å vaske seg slik at vi ikke blir syk, sier Kine (4).

Sammen med de andre barna er hun ofte ute i barnehagens store uteareal og leker. Det tror pedagogisk leder Monika Mathiesen hjelper på.

– Vi er mye i aktivitet, og tar barna med både til gymsalen og til svømmebassenget. Jeg tror det er viktig med frisk luft og fysisk aktivitet.

– Har gjort en god jobb

Hos NAV har de hatt fokus på private barnehager i Bodø de siste årene. De kan bekrefte at det fullt mulig å senke sykefraværet, og at mange allerede har klart det.

arbeidslivscoach Line Bjørnerud hos NAV

ARBDIER MOT BARNEHAGER: Arbeidslivscoach Line Bjørnerud hos NAV.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Denne barnehagen har gjort en veldig god jobb, sier arbeidslivscoach Line Bjørnerud hos NAV.

Hun forteller at de lenge har har forsøkt å få til en holdningsendring.

– Dette har gitt positivt utslag hos mange barnehager i Bodø. Tanken er at man skal være på jobb med det som er friskt, og hjemme med det som er sykt.

Monika Mathiesen mener det også er viktig å være bevisst en god arbeidsteknikk i det daglige arbeidet.

– Det er også viktig med en kontinuerlig dialog rundt disse tingene. Derfor er dette et jevnlig tema i personalgruppa hos oss, og det hjelper, avslutter hun.

Neståsen barnehage blant de beste i landet

VIKTIG MED DIALOG: Pedagogisk leder Monika Mathiesen forteller at de jevnlig har temaet oppe i personalgruppa.

Foto: Vera Isachsen / NRK