Barnefar i 20-årene dømt for vold mot sin da bare noen uker gamle datter

«Volden har utvilsomt vært utøvd med stor kraft og med stort potensial for hjerneskade», mener Salten tingrett, som har dømt en mann i 20-årene til fengsel i ett år og tre måneder for vold mot sin egen datter.

Konstituert statsadvokat Jorild Steindal

Konstituert statsadvokat Jorild Steindal.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

I midten av juni gikk saken hvor en mann i 20-årene stod tiltalt for å ha utøvd grov vold mot sin da nyfødte datter.

I dag ble han dømt til ett år og tre måneder fengsel, hvor 26 dager varetekt trekkes fra soningstiden. Videre dømmes han til å betale oppreisningserstatning på 150 000 kroner til datteren.

– Han mener at dommen er feil og har bestemt seg for å påanke dommen. Grunnen til det er at han er helt uenig i tingrettens bevisvurdering under skyldspørsmålet, sier advokat Tor Haug.

Mannens utgangspunkt er det samme som før saken startet ifølge Haug; enten burde begge biologiske foreldre vært tiltalt, ellers burde saken vært henlagt for begge.

– Han mener at det ikke er gode nok bevis ut over enhver rimelig tvil, derfor burde han ha vært frifunnet. Det blir en anke, sier han.

Grov vold mot spedbarnsdatter

Ifølge tiltalen skal faren ha tatt tak i datteren og klemt, holdt, ristet eller slått henne, som resulterte i flere beinbrudd og bloduttredelser.

I dommen går det frem at den tiltalte har utøvd vold mot datteren i hvert fall ved én anledning, og at volden har vært så kraftig at store skader oppsto. Retten skriver at det er bevist utover enhver rimelig tvil at datterens skader er påført ved stump vold.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett
Foto: Sigurd Steinum / NRK

«Skadene har vært svært smertefulle over i hvert fall flere dager. Volden har utvilsomt vært utøvd med stor kraft og med stort potensial for hjerneskade», går det frem av dommen.

Det går videre frem av dommen at retten ikke tror tiltalte har hatt til hensikt å skade datteren, men at det er nærliggende at den tiltalte i frustrasjon har utøvd vold mot datteren. Bemerkningen er ikke formildende.

Advokat Thor Haug

Mannens forsvarer Tor Haug.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Lang saksbehandling ga strafferabatt

Retten henviser til en tidligere tilsvarende sak og tok utgangspunkt i fengsel i ett år og ni måneder, men grunnet lang saksbehandlingstid vurderte retten det til at straffen ble satt til seks måneder mindre, altså ett år og tre måneder fengsel.

Dette poengterte også konstituert statsadvokat Jorild Steindal overfor NRK tidligere.

– Det skyldes delvis at etterforskningen har vært omfattende, men også unødvendig tidsbruk fra politiets side. Det vil få betydning for straffeutmålingen, sa Jorild Steindal.

Datteren har ikke fått varige mén men hennes venstre arm omtales som noe bevegelseshemmet ved håndleddet. Av dommen går det fram at dette muligens kan trenes opp.

Ble anmeldt av barnevernet

Den 21. oktober 2014 mottok politiet i Salten en anmeldelse fra barnevernet, med bakgrunn i mistanke om at en baby hadde blitt utsatt for vold.

Anmeldelsen var basert på en melding fra sykehuset som hadde behandlet barnet for skader som de mente en baby ikke fikk av naturlige årsaker.

– Volden skal ha skjedd i perioden fra det var nyfødt og fram til hun var om lag to og en halv uke gammel. Dette er en sak som politiet og påtalemyndigheten ser veldig alvorlig på, sa konstituert statsadvokat Jorild Steindal til NRK tidligere i sommer.