Advarer mot livsfarlig TikTok-trend etter at barn mistet bevisstheten

Politiet og skoleverket advarer nå mot kveletrend på TikTok etter å ha sett flere eksempler på dette i Mo i Rana.

Rana ungdomsskole avdeling Moheia

Det var en elev ved Rana ungdomsskole som onsdag i forrige uke besvimte etter at en medelev tok kvelertak på vedkommende utenfor skoletid. Bildet er av Rana ungdomsskole, avdeling Moheia.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det var onsdag ettermiddag i forrige uke at en elev ved Rana ungdomsskole tok kvelertak på en annen elev til vedkommende mistet bevisstheten.

Hendelsen fant sted etter skoletid, og ble filmet i forbindelse med en viraltrend på TikTok.

I denne saken skal det være snakk om en såkalt «tap out challenge».

Det går ut på at man tar kvelertak på noen bakfra. Offeret må sette seg selv fri ved å tappe to-tre ganger på armen til den som holder kvelertaket.

Men det er ikke alle som kan reglene.

Ikke fått varige mén

– Hvis man stopper blodtilførselen til hjernen kan det få mye større konsekvenser enn at man besvimer, både hjerneskade og i verste fall død, sier Tom Håvar Bogen.

Barnet som besvimte fikk legetilsyn, men skal ikke ha fått varige mén.

Saken er nå meldt til politiet, som ser svært alvorlig på hendelsen.

Tom Håvar Bogen, Politioverbetjent

Politibetjent Tom Håvar Bogen er politioverbetjent og leder for forebyggende gruppe ved Mo i Rana politistasjon.

Foto: Politiet

– Det er selvfølgelig en alvorlig sak når noen besvimer som følge av et kvelertak, sier politioverbetjent og leder for forebyggende gruppe, Tom Håvar Bogen.

Det var Rana No som omtalte saken først.

Advarer mot viraltrend

Nå mener politiet og skoleverket at TikTok trenden har fått fotfeste i regionen, og advarer barn og foresatte mot det de mener er en livsfarlig lek.

– Dette er noe som går viralt på sosiale medier. Vi er ikke forskånet her i Mo i Rana, alle kan se det som legges ut på TikTok.

Bogen mener foreldrene må komme på banen.

– Foreldre er de beste til å forebygge. De må snakke med barna om hva de ser og hvem de følger.

Har ført til flere dødsfall

I 2016 skal en 12 år gammel gutt i Bodø ha dødd av etter en kvelningslek. Og tidligere i år døde en 10-åring i Italia etter «blackoutchallenge» på TikTok.

Det er også rapportert om flere dødsfall i USA knyttet til ulike varianter av kvelningsleker.

Bogen bekrefter at det er snakk om barn under 15 år. Saken etterforskes, men hendelsen vil ikke få rettslige konsekvenser.

– Når noen er under 15 år kan de ikke straffes. De er fortsatt under kriminell lavalder. Men barnevernet blir varslet. Hva som kommer ut av det, kan jeg ikke si noe om.

Det vil også kunne bli iverksatt en bekymringssamtale.

Det er aldersgrense 13 for å være med på TikTok.

Rundt 65 prosent av norske barn og unge mellom 9–18 år bruker den populære appen, ifølge Medietilsynet sin undersøkelse Barn og Medier 2020.

Rektor varsler forebygging

Avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole, Ståle Krokstrand, bekrefter at den farlige leken kan ha blitt praktisert tidligere i høst på skolen.

– Vi er blitt gjort oppmerksom på at det har forekommet flere episoder i høst, også i skoletiden, bekrefter Krokstrand.

Han vil likevel ikke spekulere i omfanget.

– Men vi må vi ta høyde for at det kanskje skjer oftere enn vi tror. Nå som vi er kjent med at det har foreligget en alvorlig hendelse på elvene sin fritid, så er det klart at vi foretar oss noe.

Nå varsler rektoren forebyggende tiltak og holdningsendrende arbeid i alle klassene på ungdomstrinnet.

– Vi kommer til å markere alvoret i den type aktivitet, hvor det faktisk kan gå ordentlig galt, og vi kommer til å bruke tid på det arbeidet.