Hopp til innhold

Barn fødes med snusabstinens: – Det er barn som ikke har det bra

Tar imot nyfødte som er urolige og irritable. Lege tror manglende fokus er blant årsakene til at gravide snuser.

Nordlandssykehuset

Noen av de nyfødte ved Nordlandssykehuset har tydelige symptomer på abstinenser.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Ansatte ved Nordlandssykehuset advarer nå kommende mødre om følgene snusbruk kan få.

– Vi har sett eksempler på alvorlige abstinenser hos enkelte barn. Og når vi ser slike eksempler, ser vi samtidig viktigheten av å informere grundigere om dette, sier leder i norsk barneoverlegeforening, Ingebjørg Fagerli, til Avisa Nordland.

Ingebjørg Fagerli

Seksjonsoverlege Ingebjørg Fagerli ved Nordlandssykehuset.

Foto: Privat

Hun jobber til daglig som seksjonsoverlege ved Nordlandssykehuset i Bodø. Der har de ikke tall på hvor mange av de nyfødte som har abstinenser, men Fagerli sier det ikke er uvanlig.

– Det er barn som er urolige, litt utrøstelige og de kan ha problemer med å komme ordentlig i gang med spisingen. Vi ser at det er barn som ikke har det bra, utdyper hun overfor NRK.

Hun mener abstinensene i verste fall kan gi alvorlige komplikasjoner, og ramser opp for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og pusteproblemer hos barnet etter fødselen, som noen eksempler.

Spør mødrene

Når de ansatte ser symptomer på abstinens spør de moren direkte om hun har brukt snus under svangerskapet.

– Å bli spurt om du røyker har vært helt vanlig i svangerskapet, men det har ikke vært samme fokus på om mor bruker snus, sier Fagerli.

I 2013 snuste sju prosent av alle norske kvinner, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I en rapport fra året før blir det konkludert med at den sterkt økende bruken blant unge kvinner, øker risikoen for at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.

Selv om de aller fleste har fått opp øynene for farene som er knyttet til graviditet og røyking, gjelder ikke det samme for snusing.

– Jeg tror mange gravide ikke er klar over at snus kan ha samme effekt på fosteret og det nyfødte barnet, fordi det ikke har vært så mye fokus på det og informasjon om det.

Nye kampanjer

Astrid Nylenna

Astrid Nylenna i Helsedirektoratet sier de er i ferd med å ta nye grep.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Men nå er ny informasjon på vei. Hos Helsedirektoratet kommer det i løpet av året nye kampanjer og rutiner, som tar for seg farene ved snus under graviditet.

For også hos Helsedirektoratet er de bekymret for over unge kvinner som snuser, og er redd det kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.

For bruken av tobakk er i rask endring. De siste seks til sju årene er antallet snusere blant kvinner mellom 16 og 24 år doblet.

– Vi ønsker en informasjonssatsing på temaet. Ikke bare mot befolkningen, men også mot helsetjenestene. Det er viktig å komme ut med informasjon også til dem, sier fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Astrid Nylenna.