Barentshavet fortsatt varmt

Årets økosystemtokt viser at Barentshavet fortsatt er varmt, melder Havforskningsinstituttet. Toktet er det eneste som dekker hele Barentshavet. Årets tokt viser at temperaturene ligger litt over langtidsgjennomsnittet. Isforholdene i september 2015 var omtrent de samme som foregående år, unntatt 2014 hvor det var isdekke i det nordlige Barentshavet. I september 2015 var Barentshavet isfritt.