Hopp til innhold

Bare ett medlem fra Nord-Norge i nasjonalt sykehusutvalg

– Det er nesten som i 1814, da ingen fra Nord-Norge rakk fram til Eidsvoll. Det mener Nordland legeforening om at 15 av 16 medlemmer i nasjonalt sykehusutvalg er fra Sør-Norge.

Gynekologene Liv Einmo og Margit Steinholt ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

BEKYMRING: Legene i nord liker dårlig at de ikke er med i et nasjonalt utvalg som skal utrede hvordan sykehusene skal styres i framtida. Her jordmor Sølvi Hestnes og Margit Steinholt i samtale på Helgelandssykehuset.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Regjeringa oppnevnte i går et utvalg som skal utrede hvordan sykehusene skal styres i framtida.

En av modellene som skal utredes er om de regionale helseforetakene skal legges ned og erstattes med et nasjonalt helseforetak eller direktorat. Utvalget skal også vurdere inndelinga i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være.

– Det vil være en katastrofe for Nord-Norge dersom sykehusmakta sentraliseres. Derfor må landsdelen være representert i utvalget som skal utrede dette, sier styremedlem Margit Steinholt på vegne av Nordland legeforening.

Leder fra Bergen

I mandatet til utvalget heter det at de skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal ledes av lege Stener Kvinnsland fra Bergen. Ett av de 16 medlemmene er fra Trondheim og ett fra Tromsø, de aller fleste andre er fra det sentrale Østlandet.

– Utvalget har fått et stort og viktig mandat, og det er mange godt kvalifiserte folk blant de 16 medlemmene. Men nesten alle kommer fra de store byene på Øst- og Vestlandet. Og slik kan vi ikke ha det, sier Steinholt.

– Bredt sammensatt utvalg

I dag styres spesialisthelsetjenesten gjennom fire regionale helseforetak. I regjeringsplattformen framgår det at de regionale helseforetakene skal legges ned. Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 1. desember 2016.

– Regjeringa legger vekt på at dette utredes grundig, og det er derfor et bredt sammensatt utvalg som nå skal arbeide vel et år med dette spørsmålet, sa helseminister Bent Høie (H) da han presenterte utvalget.

Mener Helse Nord fungerer bra

Nordlandssykehuset i Bodø

Nordlandssykehuset i Bodø

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I Nordland legeforening mener de det er helt nødvendig med ei regional organisering også i framtida.

– I Helse Nord ser vi at det de siste årene har gått bra både økonomisk og faglig. Mens vi vet at det har vært stor frustrasjon i Helse Sør-Øst den siste tida. Så presset for å bli kvitt de regionale helseforetakene er nok større der enn hos oss, sier Steinholt.

For å sikre en desentralisert helsetjeneste i nord hvor folk bor spredt, så må det inn medlemmer fra Nord-Norge, er kravet fra legene.

– Alt annet er uakseptabelt, avslutter Margit Steinholt i Nordland legeforening.

Radiumhospitalet

Radiumhospitalet

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie sier i en kommentar til NRK lørdag ettermiddag at Nord-Norge er representer med kanskje den viktigste representanten i utvalget, nemlig brukerrepresentanten.

– Cathrin Carlyle er en erfaren person, en tydelig stemme for pasientene og har god innsikt i hvordan regionen styres. Vi har lagt vekt på å at utvalget skal ha representanter med god helsefaglig kompetanse, kompetanse på styring og brukerkompetanse. Det mener jeg vi har fått. Jeg er sikker på at alle landsdelers synspunkter blir godt ivaretatt i utvalgets arbeid, sier Høie.