NRK Meny
Normal

Bare en jerv skutt hittil

Kvote på ti dyr i Nordland, og om en snau måned er jakta over.

Jerv

10 JERV: Det kan felles ti jerver under lisensjakta i Nordland.

Foto: Pete Cairns/BBC

En snau måned før lisensjakta tar slutt, er det kun felt en jerv i Nordland og 17 dyr i hele Norge. Det er ekstremt lite i forhold til foregående år.

- Årsaken til det dårlige året i Nordland tror vi kommer av dårlige sporingsforhold i fjellet. Det er rett og slett for lite snø, sier førstekonsulent Gunn Karstensen hos Fylkesmannen i Nordland.

Imidlertid er det jegere ute nå i helga, så situasjonen kan fort endre seg.

Kan felle ti jerver

Det kan felles ti jerv under lisensjakta i Nordland. Lisensjakta for jerv ble åpnet 10. september og pågår til 15. februar. Det er rovviltnemnda i Nordland som har vedtatt denne kvoten, i samarbeid med Direktoratet for Naturforvaltning.

Mest i Troms

Totalkvoten er på 94, med en hunndyrkvote på 63.

Siste felling som er meldt inn til Direktoratet for naturforvaltning er en jervetiske som ble felt i Kvænangen i Troms 17. januar. Tidligere denne uka ble en annen tispe felt i Nordrreisa. Tilsammen er det felt fem dyr (Troms og Finnmark) av en kvote på 32.

I fjor ble det felt 40 jerver under lisensjakten av en kvote på 91 dyr. I tillegg ble 34 dyr felt under det ekstraordinære uttaket, skriver Nationen.

Jerven tar mest

Jerv sto for ca. 30 prosent av de rovviltdrepte sauene i Nordland i fjor. Gaupe var årsaken til 20 prosent, bjørn sto for ca 15 prosent, og kongeørn om lag sju prosent. Kongeørna tar hovedsaklig små lam om våren. De øvrige 28 prosent som er erstattet har Fylkesmannen i Nordland ikke spesifisert på rovdyrart, men satt tapene til fredet rovvilt.

Nedenfor ligger en kommunevis oversikt over hvor mange sau og lam som er omsøkt og erstattet i de ulike kommunene i fylket.