Bane Nor: – Alt tyder på at dyrene døde momentant

– Vi ble møtt av et blodig syn, forteller reineieren som ble kalt ut etter en reinpåkjørsel på Nordlandsbanen i natt.

Ni rein drept påkjørt på Nordlandsbanen 19. juni 2018

Ni reinsdyr ble påkjørt og drept av sørgående nattog ved Eiterstraum i Vefsn klokka 02.11 i natt. Det var ikke saktekjøring på linja da påkjørselen skjedde.

Foto: Privat

Ni reinsdyr måtte bøte med livet på Nordlandsbanen ved Eiterstraum i Vefsn i 02-tida i natt. Fire av dyrene var helt maltrakterte.

– Alt tyder på at dyrene døde momentant, sier pressevakt Olav Norli i Bane Nor.

Det var sørgående nattog fra Bodø til Trondheim som kjørte inn i den vesle reinflokken som hadde forvillet seg inn på toglinja.

Ifølge Bane Nor holdt toget normal fart i området i natt. I lengre perioder i vinter har togene praktisert saktekjøring i 31 områder langs Nordlandsbanen. Togene setter ned hastigheten i seks timer av gangen når det blir meldt om reinsdyr ved sporet.

Olav Norli sier at Bane Nor ikke hadde blitt varslet om at det kunne være rein på linja.

Ni rein drept av toget 19. juni 2018
Foto: Privat

For å komme seg til sommerbeite og kalvingsområdene må tusenvis av rein på Helgeland hver vår krysse Nordlandsbanen, noe som medfører en økt risiko for påkjørsler. I 2017 ble 514 reinsdyr påkjørt på Norges mest blodige jernbanestrekning.

Den reduserte farten har hatt positiv effekt denne vinteren. I tillegg har reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt intensivert overvåkingen av dyrene.

– Vi har patruljert i området natt og dag, så denne våren har gått rimelig greit. Derfor er det fortvilende det som skjedde i natt, sier reineier Ole Henrik Kappfjell til NRK.

Dyrene som ble drept av toget i natt var trolig streifdyr som ikke har trukket opp på fjellet, som er normalt på denne tiden av året.

Tett løvskog gjør det vanskelig å oppdage små flokker – både for reineierne og lokførerne om bord i togene.

Starter gjerdebygging

Laster kart, vennligst vent...

På denne strekningen skal det i løpet av de neste to årene komme opp et 25 kilometer langt gjerde.

I sommer går Bane Nor i gang med bygging av et 25 kilometer langt gjerde som skal settes opp på begge sider av sporet fra Mosjøen til Laksfors – en løsning som myndighetene lovet etter en voldsom mediestorm da 106 reinsdyr ble meid ned på tre dager i fjor høst.

I forbindelse med byggingen av gjerdet mellom Skog og Kvalfors skal det også bygges en viltovergang. Gjerdet skal være omtrent 2,5 meter høyt.

Byggingen skal skje over en toårsperiode. Første byggetrinn blir fra Skog til Kvalfors bru nå i 2018. Den totale strekningen skal være ferdig i november neste år, forteller områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor.

– Vi er ennå ikke helt ferdig med anskaffelsesprosessen. Vi regner med å ha valgt entreprenør i løpet av neste uke, sier Brækkan til NRK.