Vil ikke gå mot folkeviljen

UDi vil ikke på kommunen et asylmottak. Men Arbeiderpartiet er nå på glid.

Tor-Einar Olaussen leder aksjonsgruppa mot Asylmottak Ballangen

Tor-Einar Olaussen leder aksjonsgruppa mot asylmottak overleverte 1300 underskrifter mot asylmottak i Ballangen under kommunestyremøtet i dag.

Foto: Mathis Eira / NRK

Et enstemmig kommunestyre i Ballangen sa i formiddag nei til planene om et mottak for 150 asylsøkere, etter at nesten halvparten av kommunens innbyggere sa nei til mottaket.

Sier nei til asylmottak

Bjørn Fridfeldt

NYTTER IKKE PRESSE: Mener regiondirektør i UDi Bjørn Fridfeldt.

Foto: Mathis Eira

UDi vil ikke presse Ballangen

- Vi tar avgjørelsen til etterretning, som et signal på at vi ikke skal gå videre med saken, sier regiondirektør i UDi Nord, Bjørn Fridfeldt.

Han er likevel skuffet over at kommunen sier nei til asylmottak.

- Vi kan overkjøre politikerne, men det er ikke spesielt lurt. Når vi etablerer et mottak, er vi avhengig av godt samarbeid. Så selv om ikke kommunen står som driver, er det viktig at de er vennlig innstilt.

- Ikke overrasket

- Etter å ha hørt om gjennomslagskraften til aksjonsgruppa mot mottaket var vi forberedt på at det kunne bli nei, sier Fridfeldt.

Kan det være aktuelt å tilby Ballangen færre asylsøkere?

- Det må vi i så fall ta opp med de som ønsket å drive mottaket. Blir asylmottaket for lite, går det ut over lønnsomheten og da kan tilbudet til beboerne for dårlig. Det ønsker vi ikke, sier Fridfeldt.

Les også om utfordringene til UDi: Vil ha asylboom i nord

Ap: - Mulig ja til lite mottak

Bodil Tokle

Bodil Tokle

Arbeiderpartiet vurderer nå om de likevel kan si ja til asylmottak. Opposisjonsleder i Ballangen, Bodil Tokle mener ei løsning med færre asylplasser kan få kommunen til å snu.

- Dette må sees på som en helhet og vurderes under ett. Men jeg ser jo helt klart at dersom det blir færre enn 150 asylsøkere vil det jo bli lettere, sier Tokle til NRK.