Hopp til innhold

Gamblet med gigantisk tomt i håp om verdens største datasenter – nå kjøper de den tilbake

I 2017 ga Ballangen kommune bort kontrollen på en 600 mål stor tomt for å få verdens største datasenter. Pengene kom aldri, ei heller datasenter. Nå er drømmen over og kommunen må gjennom et kommunalt selskap betale 7 millioner kroner til kreditorer.

Digitale skisser av anlegget i Ballangen

Det planlagte anlegget hadde et areal på samme størrelse som 84 fotballbaner, med inntil 3000 arbeidsplasser.

Foto: KOLOS NORWAY / HDR

Planene om verdens største datasenter ble lansert med brask og bram i 2017.

Det var ikke tilfeldig at akkurat Ballangen i Nordland ble valgt. Kjølig klima, ideell luftfuktighet og ubegrenset tilgang på ferskt, kaldt vann som en ekstra kjølekilde var viktig.

I tillegg har Norge de laveste elprisene i Europa.

Ballangen i Nordland hadde alle faktorene ovenfor.

Alt lå til rette for en enorm satsing i den lille kommunen.

Solgte gigantisk tomt

Det norsk-amerikanske selskapet Kolos lanserte dermed planer om verdens største datalagringssenter her.

Et anlegg like stort som 84 fotballbaner var planen.

Kommunens bidrag var ei tomt på 600 mål til en verdi av nesten 9 millioner kroner gjennom et konvertibelt lån. Som vil si at Ballangen senere kunne kreve aksjer i selskapet til samme verdi.

Datategning av datasenteret i Ballangen

Dette skulle bli verdens største datasenter, men planene i Ballangen kommune i Nordland ble skrinlagt i 2018.

Illustrasjon: KOLOS NORWAY / HDR

I kontrakten sto det at eiendommen skulle tilbakeføres vederlags- og heftelsesfritt, hvis det ikke skjedde en utvikling innen fire år.

Det ble også skrevet under på en erklæring som sa at Kolos ikke kunne pantsette eller råde over eiendommen. Selskapet kunne ikke bruke tomten som økonomisk sikkerhet.

Politikerne trodde at leira ikke kunne selges videre.

Ble advart

Men kontrakten hindret ikke et salg. Ei heller at kreditorene kunne ta pant i eiendommen og i dag er det omtrent 22 millioner kroner i panteheftelser.

I hovedsak er dette långivere som håpet på aksjeposter og god avkastning.

NRK har sett dokumenter på at advokat Hugo Storø, advarte Ballangen kommune om nettopp dette.

I et notat til administrasjonen skrev han at salg av eiendommen ikke vil gi vern mot kreditorer. Storø kom også med et alternativ. En opsjonsavtale.

Men et enstemmig kommunestyre i Ballangen bestemte seg for å selge tomta til Kolos.

Advokat Hugo Storø, sier til NRK at han ikke kan kommentere saken grunnet taushetsplikt. Vi har også ved flere anledninger prøvd å få kontakt med HIVE Blockchain, men de har ikke svart på noen av våre henvendelser. Tidligere rådmann og ordfører i Ballangen kommune eller Kolos-gründer Håvard Lillebo vil heller ikke kommentere saken. Enstemmig vedtatt.

Det tok ikke lang tid før eierne i Kolos ble uenige om strategien, og i mars 2018 solgte de plutselig alt. Hive Blockchain, et kanadisk kryptoselskap, kjøpte hele selskapet.

Med på kjøpet fikk de også tomta.

Pris: 86 millioner kroner.

Må kjøpe tomta tilbake

Siden 2017 har Ballangen kommune blitt en del av Narvik kommune. Avtalen om at kommunen etter fire år skulle få tilbake tomta om det ikke hadde skjedd noe, gjaldt fortsatt.

Den kanadiske drømmen om kryptosenter i Ballangen ble aldri noe av – og fire år er gått.

Nå vil Narvik ha tomta i Ballangen tilbake.

Etter en lang prosess med de nye eierne har Narvik kommune kommet frem til en løsning.

Kommunens kommunale selskap, Narvikgården, skal kjøpe Kolos Norway – og dermed overta tomta i Ballangen.

Fredag ettermiddag presenterte kommunen utkastet til avtalen. Der inngår Narvikgården, Kolos Norway, Hive Blockchain, Liv Eiendom og de øvrige långiverne.

Lars Skjønnås

Lars Skjønnås er glad for at Narvik kommune nå ser ut til å kjøpe tilbake tomta i Ballangen.

Foto: Nord universitet

– Det er fantastisk bra. Hovedmålet er å få tilgang til regulerte næringsarealer. Det er det mangel på i Narvik kommune, sier rådmann Lars Skjønnås om avtalen.

Narvikgården betaler ut kreditorer

Detaljene i avtalen viser at Narvikgården overtar både 6.9 millioner kroner i gjeld til kreditorer, samt gjeld til Narvik kommune på 12.5 millioner kroner.

Narvikgården får noen innbetalinger som gjør samlet sum lavere:

  • Skattefordel beregnet til 3.6 millioner kroner.
  • Hive Blockchain betaler 1.7 millioner kroner direkte til Narvikgården.

Etter fratrekk må Narvikgården betale 14.1 millioner kroner.

Avtalen sier videre at Narvik kommune slipper å betale tilbake et skyldig beløp på 1.9 millioner kroner til Kolos. Eller Narvikgården når de overtar.

Narvikgården slipper å betale dokumentavgift da de overtar hele selskapet, ikke bare eiendommen.

Vil ikke spekulere i fortiden

Drømmen om et datasenter i Ballangen er dermed over. 3000 arbeidsplasser vil ikke dukke opp i nærmeste fremtid.

Fire år er kastet bort på ingenting.

Men rådmannen sier dette ikke er slutten, men begynnelsen på et nytt kapittel for det lille samfunnet i Narvik kommune.

– For oss er dette helt fantastisk. Vi vil jobbe videre med det som hele tiden har vært målsettingen. Skape næring og arbeidsplasser, sier Lars Skjønnås til NRK.

– Er dere fornøyd med avtalen?

– Narvik kommune har fått fullt oppgjør og taper ingen verdens ting.

Kreditorene får betalt tilbake 60 prosent, som vil si at det er mange investorer som taper penger.

– Det er vel ingen som er helt fornøyde hvis du ser bort ifra kommunen. Men de andre er så fornøyde at de er enig i løsningen.

– Hva tenker du om alt som har skjedd?

– Jeg har ikke lyst å mene så veldig mye om det som den gang ble gjort. Ballangen kommune prøvde å få ting til å skje. De trengte arbeidsplasser. Så lyktes de ikke med det, og det er ikke uvanlig.