Hopp til innhold

Bakfulle menn skulker dobbelt så ofte som kvinner

Mesteparten av det alkoholrelaterte sykefraværet er det unge med et ganske vanlig, norsk drikkemønster som står for, ifølge ny studie. Det koster arbeidsgiverne milliarder.

Alkoholproblemer som følge av oppsigelse

DRIKKER MEST: Menn har rundt dobbelt så mye alkoholrelatert sykefravær som kvinner, forteller doktorgradsstipendiat Line Schou ved SIRUS.

Foto: Colourbox

Forskere fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har sett nærmere på hvordan det alkoholrelaterte sykefraværet fordeler seg i befolkningen, med støtte fra Forskningsrådet.

Man skulle kanskje gjerne tro at det er stordrikkerne som samfunnsøkonomisk sett skaper de største utfordringene. Men slik er det ikke, forteller doktorgradsstipendiat Line Schou ved SIRUS.

Spurte unge om alkoholvaner

Doktorgradsstipendiat Line Schou

Doktorgradsstipendiat Line Schou ved SIRUS har sett nærmere på det alkoholrelaterte sykefraværet.

Foto: Vinknes / SIRUS

– Med bakgrunn i en spørreundersøkelse som heter «Unge i Norge» ble 1762 unge voksne i aldersgruppen 25 til 35 spurt om alkoholvaner og alkoholrelatert sykefravær, sier Schou til NRK.

Etter å ha analysert dataene, fant hun ut at veldig mye av det alkoholrelaterte sykefraværet, er det de som har et ganske vanlig norsk drikkemønster som står for.

– Det skyldes at de som drikker moderat er veldig mange flere enn de som har et alkoholproblem i tradisjonell forstand, fastslår Schou.

Menn skulker mest

Videre har menn rundt dobbelt så høyt sykefravær som kvinner, ifølge forskeren - 10,5 prosent menn mot 5,7 prosent kvinner.

At menn er overrepresentert, skyldes i hovedsak drikkemønsteret. Menn drikker oftere, og drikker seg mer beruset når de først drikker, forteller Schou.

– Hvis man skal prøve å forebygge alkoholrelatert sykefravær, så er det interessant å vite hvilke grupper man skal henvende seg til. Denne studien sier noe om at det lønner seg å rette forebyggende strategier mot alle som drikker, ikke bare de med et høyt alkoholkonsum.

– Koster milliarder

Forsker Inger Synnøve Moan, også henne ansatt ved SIRUS, har sett nærmere på hvilke konsekvenser alkoholbruk har for arbeidslivet.

Det er sannsynlig at én konsekvens av økningen i alkoholomsetningen i Norge er en økning i sykefraværet.

Inger Synnøve Moan / Forsker ved SIRUS

Hun forteller at tidligere beregninger viser at de årlige samfunnsmessige kostnadene relatert til alkoholbruk er estimert til vel 18 milliarder, der 70 prosent er direkte knyttet til arbeidslivet.

– Det er viktig å understreke at dette er gamle tall og at det ofte er knyttet usikkerhet til slike beregninger, skriver Moan i en e-post til NRK.

Stor økning

Hun skriver videre at det i et 20-årsperspektiv har vært en betydelig økning i alkoholomsetningen i Norge.

– En studie har sett nærmere på sammenhengen mellom alkoholkonsum og sykefravær i perioden 1957–2001 og fant at en økning i alkoholkonsumet med én liter per år per innbygger, førte til en økning i sykefraværet på 13 prosent blant menn.

– Det er vanskelig å spå om fremtiden, men basert på det vi vet fra tidligere studier, er det sannsynlig at én konsekvens av økningen i alkoholomsetningen i Norge er en økning i sykefraværet, avslutter hun.