Både miljøet og fiskerne vinner på Nærings- og fiskeridepartementets nye vedtak

Antall kilo korall og svamp fiskerne har lov å få i fiskeredskapene sine halvveres. Får fiskerne mer enn 30 kilo korall og 400 kilo svamp, må de bytte felt å fiske i.

Korallrev utenfor Sandnessjøen

En uer gjemmer seg i et korallrev utenfor Sandnessjøen.

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Det kan være problematisk for fiskeren å måtte bytte felt siden man risikerer mindre fangst. Men på lang sikt vil det kun være positivt å bevare korallrevene, sier Steinar Jonassen, daglig leder i Norges fiskarlag avdeling Nordland.

Innføringen fra Nærings- og fiskeridepartementet kommer på bakgrunn av en anbefaling fra Fiskeridirektoratet i fjor. Reguleringen gjelder for Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

– Korallrev og svamp er viktige oppvekstområder for ulike fiskearter. De korallrevene vi har langs kysten må vi prøve å bevare som de er, sier Jonassen

Bekymrer seg ikke for mangel på rapportering av bifangst

Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag

Steinar Jonassen i Norges fiskarlag avdeling Nordland, mener fiskerne tjener på vedtaket på lang sikt.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Ifølge Jonassen vil konsekvensene bli for store til at fiskerne vil la være å rapportere inn bifangst for å unngå feltbytte.

– Hvis det ikke rapporteres og dette oppdages, vil fiskeren få bot og inndragning av fangstverdi. Det er såpass mye kontroller at folk holder seg til reglene.

Ifølge Jonassen må alle som fisker med båter over 15 meter, rapportere inn fangst elektronisk til Fiskeridirektoratet.

Norge fikk ha større bifangst enn resten av Nordøst-Atlanteren

Før reguleringen fra departementet fikk Norge ha dobbelt så stor bifangst av korall og svamp, enn resten av Nordøst-Atlanteren.

Norge er internasjonalt forpliktet til å beskytte økosystem og naturmangfold i Nord-Atlanteren gjennom Oslo-Paris-konvensjonen, OSPAR. Nå ligger Norge på samme tall som resten av landene i organisasjonen.

– Det er bra at reglene endelig harmoniserer med de internasjonale reglene for fiske i området, sier fagsjef i WWF Norge, Karoline Andaur.

Globalt sett har mennesker utryddet en femtedel av verdens korallforekomster. Andaur skulle ønske tallet for bifangst var enda lavere.

– Det bør ikke tas opp i det hele tatt, men dette er et steg i riktig retning.

– Jeg vil kalle det en miljøseier

Karoline Andaur

Karoline Andaur, fagleder i WWF Norge tror ikke strengere krav for bifangst vil få store konsekvenser for fiskerne.

Foto: Privat

For WWF Norge har vedtaket vært etterlengtet. Organisasjonen har jobbet i to år for et vedtak som kan bevare "havets regnskog".

– Korall og svamp er veldig viktig for økosystemet vårt, og de er sårbare. Tar man de opp, tar man også opp leveområder for andre arter i havet.

Er korall og svamp truet i Norge?

Nei, det er det ikke nødvendigvis. Men tar du for mye er det ødelagt for alltid. Det tar flere tusen år for naturen å gjenoppbygge et ødelagt korallrev.