Babyvold-tiltaltes forsvarer: – Tiltalte ble villedet i politiavhør

Forsvareren til mannen som er tiltalt for å ha filleristet sin tre måneder gamle datter slik at hun døde, kom med kraftig kritikk av politiets etterforskning. – Dette er et kroneksempel på ledende avhør, sier forsvarer Svein Holden.

Erik Thronæs og Svein Holden

– Han erkjenner han å ha forvoldt skadene som førte til at barnet døde, men at han ikke forsto at død ville bli følgen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Aktor la i dag ned påstand om ni års ubetinget fengsel for barnefaren som er tiltalt for å ha mishandlet sin tre måneder gamle datter slik at hun døde.

Ifølge tiltalen skal mannen ha ristet spedbarnet slik at det oppstod flere blødninger i hodet og omfattende skader i hjernevevet. Jenta døde på Ullevål sykehus 7. januar i fjor av skadene og faren er tiltalt for forsettlig drap.

Mannen i 30-årene har erkjent å ha forvoldt skadene som førte til at babyen døde, men nekter straffskyld for forsettlig drap.

– Jeg er betenkt over aktors vektlegging av tiltaltes politiforklaring, sier mannens forsvarer Svein Holden.

Uenig om forsett

Påtalemyndigheten har argumentert for at den tiltalte mannen visste at datteren kunne få alvorlige skader av ristingen, slik han hadde uttrykt i avhøret med politiet.

Forsvarer Holden trakk i dag frem utdrag fra avhøret, hvor han peker på punkter han mener bevisst leder tiltalte til konklusjoner. Forsvarer sa følgende i retten:

– Jeg syns dette er et kroneksempel på ledende avhør. På spørsmål om siktede vet hvorfor man ikke skal riste på barn, sa siktede i avhør:

«Det er noe med at de er svake i leddene. Risting kan føre til hjerneskade», sa tiltalte.

Så sier forsvarer Holden:

– Avhører påpeker at det handler om at hjernen ikke har festet seg. Da sier siktede at han mente dette ble sagt på helsestasjonen.

Forsvarer Holden mente at disse spørsmålene leder siktede helt feil av sted og gjentar at han syns dette er et kroneksempel på ledende avhør.

– Vår oppfatning er at denne saken er et ekstraordinært tilfelle. Vi står foran en person som er utrustet på en annen måte en folk flest. Det er en reel mulighet for at han har gått livet gjennom uten å vite at det å riste et spedbarn er farlig.

Det har tidligere kommet frem at den tiltalte faren i 30-årene har blitt karakterisert som lettere psykisk utviklingshemmet og at hans mentale alder tilsvarer en alder fra 9–12 år.

Forsvarets innstilling på dom er derimot ikke frikjennelse, men at han dømmes for uaktsomt drap.

– Han burde visst det, sa forsvarer Holden.

Aktor Erik Thronæs og T.v. Camilla Bjørnli, som er politiets hovedetterforsker og som assisterer akt

MENER TILTALTE ENDRER FORKLARING: Aktor Erik Thronæs leste opp fra et tidligere politiavhør med mannen som er tiltalt for å ha filleristet sin tre måneder gamle datter slik at hun døde. T.v. Camilla Bjørnli, som er politiets hovedetterforsker og som assisterer aktor.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Uenig i konklusjonen

Aktor Erik Thronæs påpekte at det er retten som til syvende og sist bestemmer om siktede ble ledet i avhøret eller ikke.

– Påtalemyndigheten er ikke helt enig i det at det er et kroneksempel på et ledende avhør. Det har også blitt trukket fram andre deler av det samme avhøret hvor det har blitt stilt åpne spørsmål. Så får det være opp til retten å vurdere om dette avhøret var ledende eller ikke.

NRK har bedt politiets hovedetterforsker Camilla Bjørnli, som assisterer aktor, om en kommentar til Holdens påstander om villedende avhørsmetoder. Hun vil ikke kommentere saken, og henviser til aktor Thronæs.

Retten hadde sin siste dag i dag. Dommen er ventet å komme 21. mars.