Har for mange piloter i sør – mangler i nord

Pilotmangel fører til svekket beredskap i nord. Samtidig sitter det flere ledige piloter i sør. Nå sitter Babcock i forhandlinger med flygerne i Tromsø for å løse floken.

Hans Skog-Andersen

Sjef for flyoperasjoner Hans Skog-Andersen har tro på en løsning i forhandlingene med pilotene i selskapet.

Foto: Halldor Asvall / NRK

På Gardermoen er det syv piloter for mange. I nord er det syv for få.

Enn så lenge har det ikke vært et lite enkelt regnestykke å løse som det kan virke som.

Babcock har derfor hatt problemer med å yte god nok beredskap på luftambulanse. Sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, sier de er i forhandlinger om å løse problemet.

– Vi har et forslag på bordet som pilotene er positive til. Det omfatter blant annet utfordringen på Gardermoen.

– Sitter i forhandlinger

Så langt har partene ikke funnet en løsning på pilotmangelen i Nord-Norge.

– Vi prioriterer hardt hvordan vi bruker piloter og ressurser. Der det er behov spør vi pilotene om de kan jobbe ekstra.

Ambulansefly Babcock LN-SAA (jetflyet) tar av fra Bodø

Et av flyene som er stasjonert på Gardermoen er et jetfly.

Foto: Knut Haarvik / Luftambulansetjenesten HF

Bent Høie sa nylig at en beredskap på 90 prosent ikke er godt nok. Hva er målsettingen?

– Målsettingen vår er 100 prosent beredskap. Vi skal ha en robust løsning og levere etter kontrakten. Befolkningen skal være trygge på at vi leverer sikre og trygge flyoperasjoner.

Oppdragsgiver er Luftambulansetjenesten HF. De mener situasjonen er uheldig.

– Som oppdragsgiver tenker vi at partene har et eget ansvar for å finne gode løsninger. Vi håper løsningene gir bedre beredskap. Det sier kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik.

Ønsker å flytte piloter

I juni 2018 forhandlet NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund fram en avtale.

Denne garanterte alle pilotene hos tidligere operatør jobb i Babcock. I tillegg krevde forbundet at alle pilotene fikk bli værende på samme base som før.

Derfor har Babcock nå syv piloter for mange på Gardermoen. Samtidig mangler de syv på basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund.

Nestleder i Norges flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, sier pilotmangelen var noe de fryktet tidlig. Nå håper de det løser seg.

– Vi håper både Babcock og staten ser sin besøkelsestid til å rydde opp i dette.

Jo Bjørn Skatval

Jo Bjørn Skatval er nestleder i Norges flygerforbund.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Han sier at Babcock nok ønsker å flytte piloter lenger nord. Men at det ikke kan gjøres med tvang.

– Avtalen åpner ikke for å replassere piloter uten samtykke. En pilot som må flytte skal kompenseres på en slags måte. Det er det forhandlingene går på.

I det nye anbudet, som startet 1. juli, var bestillingen på et jetfly og et propellfly på Gardermoen.

Pilotene som var med over fra forrige operatør hadde kun erfaring med propellfly.

– Ingen piloter var tilgjengelige for oss fra Lufttransport på jetfly innen 1. juli. Derfor måtte vi bemanne dette med eksterne piloter, sier Skog-Andersen.

Ber om støtte fra Forsvaret

Helse Nord og Luftambulansetjenesten har i dag bedt Forsvaret om å stasjonere et helikopter i Kirkenes fram til jul.

Helse Nord begrunner dette med at de ønsker å styrke beredskapen fram til Babcock leverer som avtalte.

Til nå har Forsvarets Bell-helikoptre bistått luftambulansetjenesten fra Kirkenes to ganger.