Mer flytrøbbel enn tallene viser: – Her er det noe som ikke stemmer

Ansatte i norske flytårn registrerer flere kanselleringer enn de offisielle tallene viser. – Vi vet at regulariteten på mange flyplasser er dårligere enn det som kommer fram, erkjenner Avinor.

Flemming Berthelsen

Lufthavnsjefen ved Røssvoll i Mo i Rana, Flemming Berthelsen, sier deres registreringer ikke stemmer overens med de offisielle tallene. Avinor erkjenner at dette er et problem for mange småflyplasser i landet, ettersom ikke alle kanselleringsmeldinger går igjennom dagens system.

Foto: Frank Nygård

– Her er det noe som ikke stemmer, sier lufthavnsjef Flemming Berthelsen ved småflyplassen Røssvoll i Mo i Rana.

Han sitter med en statistikk fra flytårnet, der Avinors ansatte har målt hvor mange flyturer som har gått som planlagt. Tallene stemmer ikke overens med de offisielle tallene.

– I februar i fjor registrerte vi 44 innstilte fly, noe som ga en regularitet på 82 prosent.

– Hva sier de offisielle tallene?

– De sier at regulariteten var på 94 prosent.

Avinor: – Ikke alle kanselleringer registreres

Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef Avinor

Gurli Høeg Ulverud sier regulariteten ved flere norske flyplasser, er dårligere enn det de offisielle tallene viser.

Foto: Tommy Normann

Det er Avinor som presenterer de offisielle tallene for regulariteten ved norske flyplasser. Samtidig strider Avinors interne tall ofte med deres egne offisielle tall.

– Dessverre er det slik at de offisielle tallene ofte viser en bedre trafikkflyt, enn det som er realiteten, sier Gurli Høeg, kommunikasjonssjef i Avinor.

– Hva er årsaken til det?

– Vi baserer oss på tall fra flyoperatørene, som sender ut elektroniske kanselleringsmeldinger. Men systemet klarer ikke alltid å fange opp alle type kanselleringer, for eksempel hvis det skjer ruteendringer. Det gjør at det oppstår en differanse mellom reelt antall kanselleringer og det antallet som fanges opp i våre systemer, sier Høeg.

Det er ingen internasjonal standard for måling av regularitet. Høeg sier at Avinor gjør egne registreringer, men at de kun brukes internt.

Størst avvik med mindre flyplasser

Det er ved småflyplassene at avvikene er størst mellom Avinors offisielle og interne tall.

– Vi vet at regulariteten på mange lokale lufthavner nok er dårligere enn de offisielle tallene viser. Det er selvfølgelig ikke holdbart i lengden, sier Høeg.

– Men dette er et system som har vært brukt lenge. Hvorfor har det ikke blitt gjort noe med det?

– Jeg kjenner ikke til historikken, men vi jobber nå med å få på plass et nytt system som vil fange opp alle kanselleringene.

Widerøefly Røssvold

Avinor sier det elektroniske systemet som registrerer kanselleringer i flytrafikken, ikke fungerer godt nok. De jobber derfor med å få på plass et nytt system.

Foto: Frank Nygård

Widerøe: – Vi rapporterer riktige tall

Widerøe sier de rapporterer riktige tall til myndigheter og publikum, og ikke benytter seg av Avinors statistikk.

– Vi rapporterer alle kanselleringer slik de faktisk er. Det gjelder alle våre flyvninger. Vi bruker heller ikke Avinor sin statistikk i markedsføring eller overfor Samferdselsdepartementet.

Stortingsrepresentant: – Merkelig

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kjell Idar Juvik, mener tallforvirringen er unødvendig.

– Det er merkelig at Avinor publiserer tall der flyten i flytrafikken framstår som langt bedre enn det den er. Spesielt når Avinor sitter med tall som er mer nøyaktige.