NRK Meny
Normal

Avisa Nordland dømt til å betale kirurg erstatning

Avisa Nordland er dømt til å betale erstatning til kirurgen Ratislav Kunda for ærekrenkelser.

Sjefredaktøren i Avisa Nordland mener pressens frihet til å drive kritisk journalistikk vil bli begrensa etter at avisa i dag ble dømt for æreskrenkelser. Avisa må betale legen i den såkalte kirurgiskandalen 400 000 kroner i erstatning.

Avisa Nordland dømt til erstatning

 Jan-Eirik Hanssen

– Vi registrer dommen, men er sterkt uenig i resultatet, sier sjefredaktør Jan-Erik Hanssen i Avisa Nordland.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Avisen er i Salten tingrett dømt til å betale kirurgen Ratislav Kunda 400.000 kroner i erstatning. Det melder avisen selv på sin nettside.

De er også dømt til å betale saksomkostninger på til sammen 381.611 kroner.

Retten mener det er bevist at avisen ærekrenket Kunda i forbindelse med det som i 2010 ble omtalt som «kirurgiskandalen».

– Jeg har akkurat fått dommen i hende og har ikke rukket å få lest meg helt opp, men det er klart at vi er skuffet. Vi registrer dommen, men er sterkt uenig i resultatet, sier sjefredaktør Jan-Erik Hanssen i Avisa Nordland til NRK.no.

Kundas advokat Synne Bjørvik Staalen er på sin side tilfreds med dommen.

– Vi mener det er et riktig resultat og det er også en grundig skrevet dom. Vi opplever å ha fått medhold på alle punkter, sier hun til NRK.

– Terskelen for å nå fram med en injuriesak i Norge er høy. Men det er klart at det er noen grenser også for pressen og her har man tråkket over den grensen.

Frikjent i PFU

Saken er tidligere behandlet to ganger av Pressens Faglige Utvalg etter klager fra både Nordland legeforening og Nordlandssykehuset. Begge gangene ble avisen frikjent.

– Det er nokså spesielt at man kommer fram til to helt ulike vurderinger av akkurat samme sak der etikken allerede er frikjent, sier Hanssen.

Han frykter dommen kan få negative konsekvenser for den kritiske journalistikken.

– Jeg er redd for at dersom denne dommen blir stående, vil den innsnevre pressens adgang til å utøve sitt samfunnsansvar som en kritisk vaktbikkje i krevende saker.

Vil dere anke dommen?

– Det er for tidlig å si. Vi kommer nå til å bruke tid på å gå gjennom den og vurdere den og så ta stilling til ankespørsmålet deretter.

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og helsejournalist Inger Anne Lillebø

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og helsejournalist Inger Anne Lillebø i Avisa Nordland i Salten tingrett før rettssaken startet.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Saksøkt for ærekrenkelser

Den tidligere legen ved Nordlandssykehuset møtte tidligere i år Avisa Nordland i retten hvor han krevde 500 000 kroner i erstatning for ærekrenking.

Kirurg Rastislav Kunda og hans utenlandske kollega ble i 2010 identifisert med navn og bilde, og beskyldt for å ha lemlestet og fjernet friske organer fra kreftpasienter ved Nordlandssykehuset.

Sykehuset fikk i etterkant kraftig kritikk fra Helsetilsynet, og flere toppsjefer gikk av, mens de to legene ble frikjent.

Avisa Nordland: – Ikke ærekrenkende

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland har tidligere fastholdt at det var riktig å identifisere legene, og at han følte seg trygg på vurderingene han gjorde som redaktør. Det var flere momenter som lå til grunn for avgjørelsen.

– Saken hadde høy alvorlighetsgrad. På det tidspunktet var vi også usikre på omfanget. Avisen kjente til fire pasienter, og mente det var viktig at andre pasienter som hadde blitt behandlet av legene fikk nødvendig informasjon. Det var også fare for urettmessig mistanke i et lite kirurgisk miljø, sa Hanssen den gang.

Sjefredaktøren tilbakeviste at dekningen hadde vært ærekrenkende.

– Vi er det eneste mediet som har fulgt hele saken, også etter at sensasjonspreget la seg.

Utførte samfunnsoppdraget

Ifølge avisens advokat Halvor Manshaus utførte Avisa Nordland kun sitt samfunnsoppdrag.

– Vitneførselen har ikke rokket ved saka. Når det gjelder inntrykket saksøker mener har festet seg om at «friske organer ble tatt ut uten grunn», så mener vi at VG slo opp saka på en mer aggressiv måte, sa advokat Halvor Manshaus i sin prosedyre i Salten tingrett.