Avisa Nordland felt i PFU: – Et nederlag

Sjefredaktør Jan Eirik Hanssen i Avisa Nordland er skuffet etter at avisa i dag ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i den mye omtalte «Stormen-saken».

Jan Eirik Hanssen, sjefredaktør Avisa Nordland

ALVORLIG: Sjefredaktør Jan Eirik Hanssen i Avisa Nordland har liten grunn til å smile i dag.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

PFU diskuterte i dag klagen fra Stormen-direktør Rolf-Cato Raade mot Avisa Nordland. Klagen gjelder tre kommentarartikler og en reportasje i den mye omtalte «Stormen-saken», deriblant en kronikk skrevet av journalist og forfatter Morten Strøksnes.

Strøksnes angrep kultur- og makteliten i Bodø, blant andre direktøren for Stormen kulturhus, som var klager i denne saken.

Resultatet av dagens PFU-møte ble at Avisa Nordland ble felt for punkt 4.14 i Vær varsom-plakaten, som handler om samtidig imøtegåelse, men gikk fri for 3.2 som gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger.

Felt for kommentarartikkel

I en kommentarartikkel fra Morten Strøksnes ble det fremsatt en rekke beskyldninger mot navngitte personer i Bodø, og denne kom på trykk uten at personene fikk samtidig imøtegåelse.

Vedtaket ble vedtatt med dissens, der redaktørene Alexander Øystå og Tone Angell Jensen (tidligere sjefredaktør i AN) stemte for å ikke felle for mangel på samtidig imøtegåelse. De mente at det var tilstrekkelig med et senere tilsvar, skriver an.no.

I de øvrige artiklene ble det vurdert at det ikke var behov for å innhente samtidig imøtegåelse, da disse ble sett på som et ledd i en løpende dekning.

Skuffet

Sjefredaktør Jan Eirik Hanssen i Avisa Nordland sier han har stor respekt for Pressens Faglige Utvalg, og forteller at AN har hatt flere saker i PFU de siste årene uten å bli felt.

– Når vi nå blir felt for å ha publisert et av leserinnleggene til Strøksnes er det et nederlag for oss og meg som redaktør. La det ikke herske tvil om det.

Han sier at saken har vært krevende.

– Jeg registrerer også at det var krevende sak for PFU. Supervanskelig, mente presseforbundets generalsekretær Kjersti Løken Stavrum. At mindretallet i PFU støttet oss, vitner om det samme.

Krevende sak

– I skuffelsens øyeblikk er jeg tross alt fornøyd med at klager ikke fikk medhold på andre klagepunkter og at PFU frikjente journalistikken vår i denne krevende saken, sier Hanssen.

– Et karakterdrap, ble det uttalt i PFU-møtet. Hva tenker du om det?

– Jeg vil vente til jeg har fått lest grundig igjennom uttalelsen fra PFU, og ønsker på nåværende tidspunkt å ikke si noe mer.

Tilfreds

Rolf-Cato Raade selv skriver i en e-post til NRK at han er glad for utfallet i PFU.

– Jeg har hele tiden ment at AN brøt god presseskikk i denne saken og er derfor ikke overrasket over at de er felt. Det er naturligvis tilfredsstillende at det nå også er slått fast av PFU at AN har brutt god presseskikk.

– Jeg har ingen ytterligere kommentar og anser nå denne saken som avsluttet.

Rolf Cato Raade

Rolf-Cato Raade anser saken som avsluttet.

Foto: Øystein Nygård / NRK