Avinor: – Vil ikke betale for å overta flyplassen

Det går mot en solid eierstrid mellom Forsvaret og Avinor om flyplassen i Bodø. – Dersom vi ikke blir enige, går dette til rettslig skjønnsbehandling, sier divisjonsdirektør i Avinor.

Margaret Snekkerbakken

VIL EIE, IKKE LEIE: – Vi står vi fast på at vi må eie denne grunnen, sier divisjonsdirektør for Regionale Lufthavner i Avinor Margrethe Snekkerbakken.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I dag ble verdien på eiendommen rundt flystripa i Bodø taksert til 500 millioner kroner.

Men verdien av området vil trolig stige til over to milliarder kroner dersom rullebanen flyttes sørover. Den fremtidige salgsverdien vil være med på å avgjøre om Forsvaret kommer til å selger flyplassen til Avinor eller bare leier den ut.

– Vil ikke betale

Avinor har tidligere gjort det klart at de ikke kan overta driften i august neste år dersom de ikke får kjøpe flyplassen. Men de er innstilt på å gå i dialog med Forsvaret.

– Nå skal vi kjøre en prosess. Dersom vi ikke blir enige, går dette til rettslig skjønnsbehandling. Da er det en tredjepart som bestemmer hva vi skal betale, sier divisjonsdirektør for Regionale Lufthavner i Avinor Margrethe Snekkerbakken.

Det er planlagt overtakelse neste år. Snekkerbakken tror og håper at tida vil holde.

– Vi er i prosess med de med de fleste punktene.

– Men hva er problemet med å leie grunnen, slik Avinor gjør på Værnes, Flesland og Sola? I Bergen bygger nå Avinor kraftig ut selv om de ikke eier området.

– Vi har et standpunkt på dette. Vi skulle få kjøpe denne grunnen. Vi har vært i dialog med Forsvaret om å overta denne eiendommen i mange år, uten å komme til enighet. Det har tatt veldig lang tid. Derfor står vi fast på at vi må eie denne grunnen, sier Snekkerbakken til NRK.

Snekkerbakken konstaterer at Forsvaret legger til grunn at tomta er på 2.300 dekar.

– Det er det vi har bedt om, så på dette punktet er vi enig. Det synes vi er svært positivt, legger hun til.

Milliardgevinst

Se direktesendingen om prisen på Bodø lufthavn

I dag kom taksten på den delen av Bodø Hovedflystasjon som Avinor trenger til drift av dagens flyplass. Det er Forsvaret som eier flystasjonen og flyplassen

På oppdrag fra Forsvarsbygg har Hjellnes Consult AS foretatt takseringen av flyplassområdet i Bodø. Verdien på området som omfatter 2300 dekar er satt til 500 millioner kroner.

Uansett utfallet av konflikten mellom Avinor og Forsvaret vil den som sitter som eier av flyplassen kunne håve inn en solid gevinst i milliardklassen dersom utredningen regjeringa har beordret fører til at dagens flyplass flyttes en kilometer ned mot havet slik Bodø kommune ønsker.

Målet er å utvikle en helt ny og moderne bydel på dagens flyplass.

Opp til departementet

Det blir opp til departementet å beslutte hvordan staten som grunneier skal opptre i Bodø.

– Vi har en bestilling fra Forsvarsdepartementet om at de vil ha en avhendingsstrategi fra oss innen 1. juli. Det betyr at de vil ha et råd med tanke på hvordan grunneierinteressen skal ivaretas i Bodø, sier seksjonssjef Trond Eliassen i Skifte Eiendom, som forvalter eiendommene til Forsvarsbygg.