Avinor-sjefen om milliardprosjekt i Bodø: – Ingenting er avgjort

Avinor-sjef Dag Falk-Petersen sier at Avinor har tapt mer penger enn han trodde var mulig. Hva det betyr for prestisjeprosjektet «ny by – ny flyplass» i Bodø, er han usikker på.

Ny by ny flyplass, Avinors skisser

STORE VISJONER: Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya. Et storstilt flytteprosjekt av dagens rullebane skal frigjøre et areal til en ny grønn og miljøvennlig bydel.

Foto: Avinor

Dag Falk-Petersen var i dag i Bodø for å åpne verdens største fjernstyrte tårnsenter.

En merkedag og sikkert en etterlengtet opptur for et Avinor i en fullstendig økonomisk krise som en følge av pandemien.

– Det er trangt om penger. Vi taper 7–8 milliarder i år, det er så store beløp at jeg ikke trodde det var mulig, sier Falk-Petersen til NRK.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Foto: HENRIK ØSTENSEN HELDAHL / NRK

Pengetapet betyr at alle prosjekter nå blir gjennomgått på nytt. Også milliardprosjektet i Bodø.

Flyplass-prosjektet, som skal resultere i både en ny flyplass og en helt ny, grønn bydel vil koste 5,7 milliarder kroner. Det kan gjøre det til den dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge noensinne.

Finansieringen skal etter planen være tredelt mellom staten, Avinor og Bodø kommune.

– Enn så lenge opprettholder vi fremdriften på ny lufthavn her i Bodø, men nå er det plutselig flere som er på den arenaen. Det er faktisk nå vår eier, altså staten, som er med på den beslutningen i langt større grad enn de har vært tidligere, sier Avinor-sjefen.

Må få penger av staten

Avinor finansierer under normale omstendigheter seg selv, gjennom taxfree-ordningen og en rekke andre avgifter. Men på grunn av pandemien er Avinor nå avhengig av penger over statsbudsjettet.

Det gjør at staten dermed i større grad avgjør hvilke prosjekter som skal realiseres – og hvem som ikke skal det.

Falk-Petersen sier at han håper og tror alt går som planlagt i Bodø, men:

– Ingenting er avgjort.

– Hva legger du i det?

– Vi har fått i oppdrag om å planlegge for en konsesjonssøknad for den nye flyplassen, og det er ikke langt unna at vi leverer den. Men beslutningen om bygging er det regjeringen som tar, og den er ikke gjort. Vi vet ikke hva som foregår i regjeringslokalene. Å være på statsbudsjettet er en ny situasjon for oss.

Til stede i Bodø var også, statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF) i Samferdselsdepartementet.

Hun svarte ikke direkte på spørsmål om Bodø, men understreket at departementet er opptatt av å ivareta Avinor i den situasjonen de har havnet i.

– Vi følger situasjonen tett og vurderer hva som er behovet fremover for at Avinor skal kunne fortsette med alle tingene de er i gang med.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) sier at hun er glad for at departementet følger opp Avinor. Når det gjelder fremdriften for «ny by – ny flyplass», sier hun at hun ikke er videre nervøs.

– Det er veldig mange ting man kan bli nervøs av i disse korona-tider, men akkurat når det gjelder flyplassen er jeg trygg på at staten kommer til å ta sitt ansvar og gjøre de nødvendige investeringer.

Pinnerød sier at alle signaler fra departementet så langt gjør henne trygg på at prosjektet skal gjennomføres.

– Vi har en rullebane som er i ferd med å gå i oppløsning, og vi har et digert byutviklingsprosjekt som vi er avhengig av for å holde oppe en god næringsutvikling i nord. Jeg har en klar forventning til at staten finner løsninger for Avinor.

Statssekretær Ofte Arntzen understreker overfor NRK at Pinnerød heller ikke trenger å være nervøs.

– Vi er veldig opptatt av at Avinor skal være sikret i fremtiden. Vi følger Avinor tett og ser på hva slags tiltak som er nødvendige i tiden fremover.