Avinor og Forsvaret i strid om jagerfly i nord: – Setter folks helse i fare

Avinor frykter at økt flystøy fra jagerfly kan gi passasjerer og ansatte ved flyplassen på Evenes helseskader.

På Ørlandet støyer F35 så mye at over 100 huseiere nær kampflybasen har sagt ja til å selge boligen til staten og flytte.

Nå mener Avinor at den samme flystøyen ikke blir tatt på nok alvor lenger nord, på Evenes i Ofoten i Nordland. Om to år skal F35 ha base der sammen med den sivile flyplassen.

Folks helse i fare

I Avinor sitt innspill til Forsvaret skriver de at de ikke kan sette folks helse i fare, og at Forsvaret ikke har visst hvilke tiltak de har tenkt til å sette inn mot støyen.

Avinor kan ikke sette folks helse i fare når de oppholder seg på lufthavnen. Forsvarsbygg har etter vår vurdering ikke i tilstrekkelig grad synliggjort avbøtende tiltak, og har heller ikke innarbeidet de arealmessige konsekvensene av foreliggende støyberegninger i planen.

Dette skriver Avinor

Avinor hevder også at planen har andre store mangler. Det er blant annet hvor mye og hvilke kjemikalier som skal brukes til å holde rullebanen isfri om vinteren, og mulige kostnader og miljøkonsekvenser av dette.

– Vi gjør en grundig gjennomgang av uttalelsene nå, og spiller det inn gjennom våre departement, sier Olaf Dobloug i Forsvarsbygg.

Han er prosjektleder for utbyggingen på Evenes.

Direktør Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug

Olaf Dobloug, direktør for Forsvarsbyggs kampflybaseprosjekt siden 2012.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

– Dette er en statlig reguleringsplan. Det er kommunal og moderniseringsdepartementet som avgjør hvilke tema som skal utredes, sier han.

Men Dobloug sier at alt vil utredes og komme senere.

Holder ikke

Dette mener stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) ikke holder.

– Dette er helt avgjørende opplysninger som Stortinget burde hatt før man gjorde dette vedtaket, sier hun.

Liv Signe Navarsete i debatt

Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant for Senterpartiet og tidligere partileder.

Foto: NRK

Navarsete frykter utgiftene vil øke både for Avinor og Forsvaret på Evenes. Det passer dårlig for Avinor som skal redusere sine egne kostnader med minst 400 millioner innen 2021.

Avinor har tidligere bedt staten om å vurdere å la Forsvaret overta driften av hele flyplassen på Evenes. Det avviser Forsvarsbygg, men de innrømmer at tiden er knapp.

Jagerflyene kommer høsten 2021 og skal være klare til å overta i begynnelsen i 2022.

Det er ikke første gang Avinor har reagert på Forsvarets planer. I mai i år sendte de brev til Forsvarsbygg hvor de mente hangarens planlagte plassering måtte flyttes på grunn av turbulens.