Avinor gjentar anbefaling om Hauan

Avinor skriver følgende om flyplasstrukturen Helgeland: I NTP 2014–2023 ble det anbefalt å bygge ny stor lufthavn ved Mo i Rana og legge ned dagens lufthavner i Mo i Rana og Mosjøen. Avinor har utarbeidet konsesjonssøknad for en ny lufthavn ved Mo i Rana basert på flytyper som trafikker stamnettet. Søknaden viser en totalkostnad på 2,25 mrd. kr og ble oversendt Luftfartstilsynet i desember 2015. Urbanet Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en regional analyse av konsekvensene ved en eventuell endring i lufthavnstrukturen på Helgeland.