NRK Meny
Normal

Avgått toppsjef husker ikke å ha lest e-post han har svart på

På styremøtet i Nordlandssykehuset i dag innrømmet den avgåtte toppsjefen at han svarte på den omstridte mailen fra klinikksjefen om feiloperasjonene.

Styremøte Nordlandssykehuset - Eivind Solheim

STYREMØTE: I dag informerer Eivind Solheim styret i Nordlandssykehuset om skandalen i et ekstraordinært styremøte i dag.

Foto: Gisle Forland / NRK

Men han hevder fortsatt at han ikke husker å ha lest mailen.

Under et ekstraordinært styremøte i Nordlandssykehuset i dag forklarte Eivind Solheim seg for resten av styret, etter at han i går gikk av som direktør som følge av operasjonsskandalen i Bodø.

På møtet innrømmet Solheim at han hadde svart på en omstridt e-post fra klinikksjef Hans Rydningen, hvor de mye omtalte feiloperasjonene var tema.

Kan ikke huske

Eivind Solheim fortalte at han etter gjennomgang av e-posten har funnet et svar som ble sendt til klinikksjef Hans Rydningen den 2. juli 2009. Solheim benketer imidlertid fortsatt for at han husker e-posten, eller for at han da skjønnte at slike operasjoner ble utført i Bodø, mot Helse Nords egne regler om funksjonsdeling mellom sykehusene.

– Jeg hadde svart at det var en uklar sammenheng mellom spørsmålet som ble stilt og svaret til klinikksjef Rydningen. Deretter spurte jeg i mitt svar om det var slik at våre ansatte vurderer stillinger ved sykehuset i Tromsø, sier Solheim.

Solheim benektet i går at han kjente til e-posten, som var sendt til ham som en kopi.

E-posten

E-postutvekslingen dokumenterer at sykehusdirektør Eivind Solheim i mai i fjor fikk oversendt kopi av en e-post med informasjon om at Nordlandssykehuset utfører opersjoner på pasienter med bukspyttkjertelkreft og spredningssvulster. Dette er stikk i strid med bestemmelsen fra Helse Nord i 2004 som klart uttrykte at denne type operasjoner ikke skulle foregå i Bodø.

E-posten ble sendt til Solheim fra klinikksjef Hans Rydningen, som tidligere denne uka gikk av.

Forståelse hos styret

E-posten ble sendt for et år siden, og styret har forståelse for at ikke alle e-poster kan huskes.

– Her burde ting kommet til direktøren tidligere, men vi har forståelse at i en så travel hverdag kan ting bli oversett. Vi respekterer direktørens avgang og er lei for at han måtte forlate. Han har gjort en god jobb, sier Astrid Bjørgaas, nestleder i styret til Nordlandssykehuset.

Ny direktør

Dørene ble stengt for pressen under styrebehandlingen og Eivind Solheim ønsker ikke å snakke med pressen. Styret skal nå velge ny direktør.

Assisterende direktør Jørn Stemland blir konstituert som midlertidig direktør. Arbeidet med valget av ny direktør er allerede igang.

– Dette er høyt på agendaen og styreleder skal nå avbryte sin ferie og komme hjem for å jobbe med saken, sier Bjørgaas.

Arbeidet kan ta opp til et halvt år.

Beklager

Under et ekstraordinært styremøte i dag, vedtok styret å komme med en offisiell beklagelse til alle som har blitt belastet av de omstridte mageoperasjonene ved sykehuset.

– Styret beklager den belastning de forhold som er fremkommet har medført for pasienter og pårørende. Den viktigste oppgaven fremover for styret blir å etablere ny ledelse og derigjennom gjenopprette ny tillit, heter det i vedtaket.

Eivind Solheim

GIKK AV: Eivind Solheim gikk av som sykehusdirektør på Nordlandssykehuset etter operasjonsskandalene.

Foto: Malvin Eriksen / NRK