Aurora (17): – Lærernes lønn er viktigere enn min egen eksamen

Storstreik fredag kan sette en effektiv stopper for eksamen landet over. Men elever NRK har snakket med støtter lærernes krav.

Aurora Liang Kl�boe

Aurora Liang Klæboe synes det er synd hvis lærerne streiker, men støtter dem likevel.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Oppdatert: Det blir ingen lærerstreik.

Aurora Liang Klæboe er én av elevene som står i fare for å gå glipp av eksamen fredag, dersom det blir lærerstreik.

Allerede fra fredag morgen kan det bli streik dersom partene ikke blir enige.

Selv om det kan få negative konsekvenser for henne selv, støtter Liang Klæboe lærerne sine.

– Det er ikke heldig at det går ut over eksamen, men personlig synes jeg det er viktig at lærere, adjunkter og lektorer får lønnen de fortjener. Jeg kan ikke sette min eksamen foran alle lærernes lønn, sier eleven.

I dag startet meklingen i årets lønnsoppgjør i kommune og stat.

Allerede fra fredag morgen kan det bli storstreik dersom ikke partene blir enige. Flere politidistrikter, helseforetak og skoler i 21 kommuner kan bli rammet.

Sjekk hele listen over skoler som rammes av streiken her.

– Trist at det går ut over eksamen, men ...

For Aurora Liang Klæboe og resten av elevene i tre klasser ved Bodø videregående skole, kan streiken bety at eksamen flyttes til jul.

– Da jeg var liten syntes jeg det var bra med streik fordi jeg fikk fri. Nå ser jeg på det som en konsekvens av at arbeidsgiverne ikke vil gi lærerne en «fair» lønn. Det er trist at det må gå ut over eksamenen min, forteller Klæboe.

Medelevene Vilde Schjenken Lundli og Anja Taraldsen er enige i at det er synd. Men også de har forståelse for lærerne.

– Vi har jo øvd ganske mye, så det er litt dumt, men jeg tenker at hvis lærerne føler de må det så må de det, sier Taraldsen.

– Et dårligere tilbud enn for andre tilsvarende grupper

Lønnsforhandlingene mellom Unio og KS har brutt sammen og har havnet hos riksmekleren. Unio varsler at de vil ta ut 7000 medlemmer i streik fra fredag om de ikke oppnår enighet.

Dette gjelder først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i de videregående skolene.

I fjor sa lærer Live Braathen Ellingsen til NRK at hun er provosert over at de har tapt lønn tilsvarende to oppgjør på ti år, sammenlignet med andre grupper i kommunene.

Bekymret for rekrutteringen

I Bodø er de klare for å ta ut medlemmer i streik for en lønnsøkning blant lærere de omtaler som dårlig gjennom flere år.

ff

Karine Vertot i Utdanningsforbundet mener tilbudet de har fått ikke er akseptabelt.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Karine Vertot er leder av Utdanningsforbundet i Bodø. Hun er også streikeleder for Unio i Bodø.

Lærerne mener KS har gitt dem et altfor dårlig tilbud. Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en lønnsvekst på 3,25 prosent, fikk lærerne 3,03 prosent.

– Vi kan ikke akseptere at det fortsetter sånn. Lærerne har fått mindre enn de andre i kommunesektoren. Det kan vi ikke godta, sier Vertot.

Vertot sier hun synes det er hyggelig at også elevene gir sin støtte til lærerne.

– De skal utdanne fremtidens unger. Nå er det stor rekrutteringskrise blant lærere, og da er ikke mindre lønn veien å gå, sier hun.