AUF-leder hetset på nett: – Jeg lar meg ikke skremme

En mann i slutten av 40-årene må i dag møte i Lofoten tingrett. Årsaken er blant annet at han i et kommentarfelt på Facebook skrev at AUF-leder Mani Hussaini burde henrettes.

Mani Hussaini

AUF-LEDER: Mani Hussaini forsøker å ikke la seg skremme av hatefulle meldinger på nett.

Foto: Kristoffer Klunk / AUF

OPPDATERT: Må utsette rettssak: Påtalemyndigheten må trekke saken som skulle gå i Lofoten tingrett i dag. Tiltalte møtte ikke opp, og i tillegg var saken satt opp uten meddommere på grunn av en saksbehandlingsfeil hos politiet. Saken må nå omberammes.

Det var i fjor at mannen uttrykte sin misnøye med AUF-leder Mani Hussaini fra Jessheim. På facebookgruppa «Fedrelandet viktigst» skrev han flere nedsettende karakteristikker av Hussaini, og blant annet mente han at «Han bør tas til Akershus festning og avrettes som man gjør med landssvikere».

Avhengig av tips

Politiadvokat Malin Albertine Kristensen hos politiet i Nordland sier at de trenger tips.

– Sånne saker oppdages som regel gjennom at interesseorganisasjoner inngir anmeldelse, og når politiet mottar disse følges de opp og etterforskes på ordinær måte, men det er klart at det er vanskelig å oppdage alle ytringene på nette, så vi er avhengig av at andre melder ifra, sier hun til NRK Nordland.

Fikk forelegg

Saken skal opp for retten i Lofoten i dag, fordi tiltalte ikke aksepterte forelegget han fikk.

– Det er reagert med en bot på 15.000 kroner, men siktede ikke vedtatt denne. Da går saken til retten og det vil bli lagt ned påstand om en noe høyere bot, sier Kristensen

Mye hat

AUF-leder Mani Hussaini mottar hundrevis av hatmeldinger i året, og er glad for at de groveste havner i retten:

Jeg er en forkjemper for ytringsfrihet, men det er også en lovmessig grense for hva du kan si. Når du truer andre mennesker på livet er det ulovlig, og det er derfor denne saken har havnet i retten, sier han.

Straffbart

Hatefulle ytringer trenger heller ikke være rettet direkte mot en person for at det skal blir domfellelse, i fjor ble det avsagt en dom i Jæren tingrett hvor ytringene var rettet mot deler av samfunnet og ikke enkeltpersoner. Tidligere i Nordland har også en mann på Sør-Helgeland blitt dømt både til bot og fengsel i 16 dager for å ha sagt at det burde være skuddpremie på en norsk politiker.

– Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal la meg skremme, og at det ikke skal hindre meg i å ytre min demokratiske rett og si hva jeg mener. Det vi trenger, er flere engasjerte mennesker i politikken, og derfor må vi ta på alvor når folk driver med hatprat, sier han. Man blir ikke en annen person selv om man er på sosiale medier, man er fortsatt seg selv og bør tenke på hva man skriver sier Hussaini.