Hopp til innhold

Norges første atomøvelse til havs avlyses: – Det er mange som står i en spagat

Flere hundre deltakere fra flere land skulle delta i en stor atomberedskapsøvelse utenfor kysten av Nord-Norge. Nå gjør krigen i Ukraina at regjeringen må avlyse øvelsen i mai.

Rossiya

I flere år har det vært stilt spørsmål ved om beredskapen i våre nære havområder er godt nok. Spesielt med tanke på atomdrevne fartøy. Her fra da den russiske atomisbryteren 'Rossija' seilte langs Norskekysten i 2012.

Foto: VLADIMIR CHISTYAKOV / AP

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Atomdrevne fartøy og transport av radioaktivt materiale utgjør en del av skipstrafikken i Barentshavet og i Norskehavet.

Skjer det en ulykke med transportene med radioaktivt last kan konsekvensene blir store.

Derfor skulle flere hundre innsatspersonell fra inn- og utland øve på atomberedskap i Nord-Norge i mai.

Fredag ble det kjent at regjeringen avlyser øvelsen Arctic Radiation Exercise In High North, som skulle foregå i Nordland denne våren er nå avlyst.

I lys av dagens situasjon med krig i Ukraina mener seniorrådgiver i DSB og prosjektleder for øvelsen, Tor Honningsvåg at det er riktig å avlyse.

Tor Honningsvåg i DSB mener det er lenge siden sist det var atomøvelse i Norge.

Seniorrådgiver i DSB og prosjektleder for Arctic REIHN, Tor Honningsvåg mener at det er riktig prioritering av regjeringen.

Foto: Privat

– I valget mellom å håndtere en pågående situasjon og å øve, så vil man alltid måtte velge den situasjonen som er pågående. Det er det som har skjedd nå. I en ideell verden ville vi hatt ressurser til begge deler, men akkurat nå er vi nødt til å prioritere det som er viktigst. Og det er det som skjer i Ukraina.

– Hvordan stiller du deg til avgjørelsen ved å utsette øvelsen?

– Det er fullt forståelig. Det er mange som står i en spagat rent ressursmessig, og er redde for å love bort ressurser som en ikke helt vet om man har i mai.

– De menneskene som er i krisehåndteringsorganisasjoner i forskjellige land, er de samme menneskene som er med på å planlegge øvelser.

Skulle bli den første maritime atomøvelsen i Norge

Siden februar 2021 har planleggingen vært i full sving.

Atomsikkerhetsøvelsen er et samarbeid mellom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Honningsvåg sier at krigen i Ukraina gjør at det ikke er nok kapasitet til å håndtere den maritime atomøvelsen.

– Mange statlige etater bruker mye ressurser til å håndtere situasjonen. Ikke bare den situasjonen vi står i, men den vi kanskje må håndtere.

Honningsvåg understreker at øvelsen krever tilgjengelig ressurser, både til oppkjøring og gjennomføring av øvelsen.

Også i etterkant skal en grundig evaluering gjøres.

– En øvelse er ikke over når øvelsen er ferdig. Det er en lang evalueringsprosess som følger i kjølvannet. Og det er kanskje det viktigste med øvelsen. Om man ikke evaluerer det man gjør, er det ingen grunn til å øve.

Planleggingen legges på is

Øvelsen er finansiert med 10 millioner kroner i EU-midler, som dekker 85 prosent av budsjettet for øvelsen. Dersom midlene blir bevilget på nytt til neste år, blir de øvelse i 2023.

Jeg forventer forståelse i EU, men det er likevel ikke gitt at dette går problemfritt. Vi har allerede fått godkjent utsettelse av dette prosjektet en gang på grunn av covid-19. Mye av jobben er gjort i forbindelse med planleggingen. Alle de jeg har snakket med i dag er interessert i å være med videre og delta i 2023, dersom øvelsen blir da.

Tor Honningsvåg sier likevel at pengene som allerede er brukt, ikke er forgjeves.

Utsettelsen vil skape noen praktiske konsekvenser. Utover det mener Honningsvåg at planleggingen kan legges på hylla uten at det vil skape noen problemer.

– Det er stor entusiasme og motivasjon for å være med videre. Men nå setter vi prosjektet på pause en stund også tar vi det frem når vi kommer så langt. Da vil det være en relativt begrenset oppfriskningsprosess som trengs for å komme tilbake der vi er per i dag.

Tom for vanndunker på Biltema

Frykten for krig i Europa og angrep på atomkraftverk, fører til at folk i Norge og Sverige hamstrer utstyr for å overleve i en nødssituasjon.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest, eller innspill til andre ting vi i NRK Nordland burde sjekke ut? Send meg gjerne en e-post!