Sprengt kapasitet på viktig havneterminal for laks – men regjeringen har ikke penger til utbedring

André Bårdsen jobber på en av Nord-Norges viktigste havneterminaler for oppdrettslaks. Ei næring som skal vokse kraftig i fremtiden. Men kapasiteten på Narvikterminalen er allerede sprengt, samtidig er regjeringens pengesekk tom.

Andre Bårdsen

André Bårdsen er terminalsjef hos CargoNet Narvik og sier at mange av dagligvarene folk ser i butikken er der på grunn av Ofotbanen. Nå håper han pengene snart blir gitt slik at kapasiteten kan økes.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Mye av debatten rundt statsbudsjettet til regjeringen har gått på flyktninger og avgiftskutt på sjokolade og øl.

Men i Narvik snakker de nå om at det som kan bære norsk økonomi fremover, nemlig havbruksnæringen, blir nedprioritert.

Regjeringspartiene og Frp har ikke funnet rom til å utbedre kapasiteten på Ofotbanen gjennom Narvikterminalen.

Dette kan til slutt bety mange ekstra vogntog på norske veier i årene som kommer.

– Siden man startet med transport av sjømat på Ofotbanen i 1993, så har volumene økt kraftig. Vi kjører nå ut over 200.000 tonn sjømat gjennom Narvik. Vi må forberede oss på at Narvik kommer til å bli en flaskehals, sier viseadministrativ direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge.

– Et paradoks

I tillegg til sjømat står Ofotbanen for frakten av 90 prosent av matvarene som skal ut i Nord-Norge.

Laksen som gikk over bane i 2019, frigjorde nord-norske veier for over 20.000 vogntog. Ifølge regjeringen vil næringen alene stå for en vekst som tilsvarer 1600 vogntog i året.

Leder av Godsalliansen, Johnny Hansen, sier at dette er et stort paradoks.

Johnny Hansen

Leder av Godsalliansen, Johnny Hansen.

– Det er en sentral del av regjeringens politikk å få vekst i produksjonen av sjømat i Nord-Norge. Det er et paradoks at det ikke følges opp med en politikk som får sjømaten ut til markedene. De skadelidende blir trafikantene langs nordnorske vinterveier, sier han.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), er enig i at det er et paradoks at regjeringen satser på havbruk, samtidig som de ikke legger til rette for at laksen kommer lettere ut til markedene.

– Det synes vi er beklagelig. Vi ønsker å ha gods over på jernbane og vi er imponert over det arbeidet som skjer nettopp i Narvik, knyttet til gods.

Begrunnes med sprengte budsjetter

Grunnen til at det ikke er rom for Ofotbanen i statsbudsjettet, skal ifølge Hareide være store kostnadsøkninger på jernbaneprosjekter i Norge.

– Narvikterminalen er et godt prosjekt. Men selv om vi har utvidet budsjettet for jernbanen med seks milliarder, så har vi så mange prosjekter som har hatt store kostnadsøkninger. Det er disse vi har måttet prioritere.

De som jobber ved Narvikterminalen er redd for at hvis midlene ikke nå kommer, kan prosjektet skrinlegges helt.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: Helena Viktoria Johnsen

– Da kan det bli lang tid før det blir realisert. I verste fall vil det ikke bli bygget, sier André Bårdsen, terminalsjef ved CargoNet Narvik.

Trond Davidsen i Sjømat Norge sier at om regjeringen faktisk ønsker å øke produksjonen av sjømat i nord, så må de satse på Ofotbanen.