Vil plante 400.000 trær mens byen venter på folk

Det kan ta opp mot 100 år før det historiske byutviklingsprosjektet i Bodø er ferdig. I mellomtiden foreslår arkitekter en løsning som også kan hjelpe på en annen berømt Bodø-nøtt: vinden.

Foreslår å plante trær når flyplassen i Bodø flyttes

Byutviklingsprosjektet i Bodø vil kunne ta opp mot 100 år å ferdigstille. I mellomtiden kan kanskje trær bidra til å gjøre området miljøvennlig og samtidig skjerme for vinden?

Grafikk: Asplan Viak, DRMA, Tina Saabye

En miljøvennlig smartby er målet for milliardprosjektet som skal starte opp om få år.

Dagens sentrumsnære flystripe skal flyttes en liten kilometer. Det vil frigi et areal lik 800 fotballbaner og plass til å doble byens innbyggertall.

Men det vil ta tid. Omtrent mellom 50-100 år, alt ettersom hvor raskt byen vokser.

Lønnsomheten til det enorme flyttprosjektet er knyttet til nettopp tilflytting.

For prosjektet ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, med mindre befolkningen i Bodø vokser i ganske god fart.

Med andre ord: det koster ganske mye å flytte flyplassen. Da bør det også være behov for all plassen som frigis.

Og i en landsdel som allerede sliter med å lokke til seg folk, hvor attraktivt vil det være å bo i et grått krater etter et gammelt flyplassområde?

Forslag om å plante 400.000 trær der Ny by ny flyplass i Bodø skal ligge.

Central Park? Neida, bare Bodø. Slik ser en av prosjektgruppene for seg å løse utfordringen med tomrommet som oppstår når flyplassen flyttes vel 900 meter.

Grafikk: Asplan Viak, Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby

Vil hindre at området blir liggende «øde og forblåst»

Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby er blant byutviklingsteamene som har sett på denne problemstillingen.

– Vi snakker om et område der den første som flytter inn, kanskje er død når området er ferdig utviklet. Hvordan skal vi gjøre det bra å bo og jobbe der, mens området bygges ut? sa Erling Ekerholt Sæveraas, oppdragsleder i prosjektet og fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak, under folkemøtet.

De mener svaret er: å plante trær. Masse trær. Faktisk opp mot 400.000 trær om så. Og så er det bare å vente på folk.

Ospen i september

På nasjonalt nivå står tilveksten av skog for en stor del av CO2-opptaket og lagrer masse karbon. Her ser vi osp.

Foto: Bente Madsen

– Det høres kanskje ut som en enkel tanke, men å ikke bare tenke at dette området skal ligge brakk i 100 år, har vi tro på. 20 år med ospevekst vil for eksempel gi ti meter høye trær, istedet for at området bare ligger der øde og forblåst.

For det er ingen hemmelighet at det blåser ganske mye i Bodø.

Slagordet til kommunen er også treffende nok: «Bodø i vinden».

Øsende regn og kuling ved moloen i Bodø 27.februar 2013.

Bodø er kjent for å være et vindfullt sted. Her fra moloen i sentrum.

Foto: Bjørnar Hansen

Må hugges ned etterhvert som byen vokser

Flyplass-prosjektet vil koste i underkant av fem milliarder kroner og kan bli det dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge, noensinne.

Teamet mener plantingen vil være positiv både for miljøet og attraktiviteten til området.

– På nasjonalt nivå står tilveksten av skog for en stor del av CO2-opptaket og lagrer masse karbon. Trærne vil i tillegg kunne ha en lokalklimatisk effekt ved å skjerme for den sterke vinden i Bodø, og ved å ta opp masse vann. De vil også kunne ha en økologisk effekt ved å forbedre jorda og legge til rette for et mer variert artsmangfold, utdyper Sæveraas.

Ifølge en rapport som ble skrevet i fjor vil stor skala treplanting kunne ta bort flere års CO₂-utslipp.

Han sier selskapet jobber med et verktøy for klimagassberegning av landskapsprosjekter nå, så dette er noe som er på full fart inn i planleggingen i større prosjekter.

Men var ikke hele tanken bak prosjektet at det skulle bygges ut? Jo. Derfor vil trærne etterhvert kunne bli hugd ned til fordel for boligbygging. Da er tømmeret tenkt som materiale.

– Er det en fare for at man etablerer boområder for dyrelivet, som etter hvert må fortrenges?

– Dette vil være et landskap i endring. Det vil påvirke planter og dyr i den tidsperioden prosjektet blir gjennomført. Forhåpentlig kan det stå igjen store nok økologiske områder og korridorer til slutt som sikrer et rikt artsmangfold.

Tre prosjektgrupper er valgt ut for å komme med sine forslag. Også Team Henning Larsen Architects og Team Norddic presenterte sine planer. Endelig presentasjon er i mars.

Her kan du se alle presentasjonene av de foreløpige planene for Ny by - Ny flyplass.