NRK Meny
Normal

Asle (25) henrettet på Akershus festning: «Kjære mor, eg er ikkje redd»

Lotte Grepp Knutsens grandonkel Asle Grepp ble henrettet på Akershus festning 9. februar 1945, 25 år gammel. Dette er hans avskjedsbrev til sin mor, Rachel Grepp.

Asle Helland Grepp

Asle Helland Grepp (født 27. november 1919, død 9. februar 1945).

Foto: www.festningsverk.no/Privat

Ja, mor!
Dette hadde du vel ikkje du trudd da du såg meg siste gangen. Og ikkje trudde eg at det det skulle gå slik da eg så deg siste gangen. - Nett nå er eg dømt til dauden, og advokat Bergsjø er i ferd med å diktera nådesøknad for meg.

Asle Helland Grepp
Lotte Grepp Knutsen

Lotte Grepp Knutsen er grandniesen til Asle Grepp.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Slik starter 25 år gamle Asle Helland Grepp sitt avskjedsbrev til sin mor, Rachel Grepp. I dag, 75 år etter invasjonen av Norge, publiserte oldebarnet til Rachel Grepp brevet på sin Facebook-profil.

– Det er sterkt å lese. Det gjør at krigen, som er langt unna i tid, kommer nærmere for meg personlig, og kanskje også for andre som leser brevet, sier Lotte Grepp Knutsen til NRK.

Asle Helland Grepp var et av gislene som ble henrettet på Akershus som represalier etter likvideringen av politigeneral Karl Marthinsen.

– Ikke sørg over meg

Du skal ikkje syrgje over meg. Eg døyr, som mange menneske før meg. Det er berre trist at eg så lite fekk gjort i livet. Trøysten min er at utviklinga og livet går vidare - at andre vil taka opp tankene mine og føre dei fram, betre enn eg sjøl kunne gjort det.

Asle Helland Grepp

Asle Grepp var den yngste av fem søsken, hvorav tre hadde dødd av tuberkulose i ung alder, ifølge Lokalhistoriewiki.

Han var sønn av Kyrre (1879–1922) og Rachel Grepp (1879–1961). Faren var leder i Arbeiderpartiet fra 1918 til sin død, mens moren var journalist i Arbeiderbladet og en toneangivende person i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse.

– Asle var en ung radikal mann, som sine foreldre. Han var med i Ungkommunistene og ble en aktiv motstandsmann, forteller Lotte Grepp Knutsen.

Eg tenkjer på far - i desse dagane er det 23 år siden han gjekk burt. Eg tenkjer på Peter Andreas og Gerda, men meir tenkjer eg på dykk som er att - du mor, og Ole og Else og Pin og vesle Kyrre. Og eg er viss på at de alle vil taka dette som det må takast, at de vil minnast meg som eg var og gløyme alle de mistak eg har gjort.

Asle Helland Grepp

Ble arrestert

Da krigen brøt ut studerte Asle Grepp medisin. Han ble involvert i en illegal avis som skribent, og den 12. juni 1944 ble han arrestert i Etnedalen og sendt til Akershus fengsel.

Bergsjø har gjort det han kunne - men det var ikkje lange tida han hadde å områ seg på. Nå er det vel slutt.

Asle Helland Grepp

– Brevet gjør at man får en relasjon til hva som faktisk pågikk i Norge under krigen. Det er nesten en lyrisk beretning, sier Grepp Knutsen.

Hun har tidligere fått snakke med Harald Olsen, som delte celle med Asle Grepp, før Olsen døde.

– De var redde for å dø hele tiden og ble stadig dratt ut midt på natta, truet med å bli skutt, før de ble tatt tilbake på cella. Han fikk nok tenkt nøye gjennom hva han skulle si til sine nærmeste.

Eg vil berre be deg helsa alle gode vener og seia dei farvel frå meg.
Om eg går burt - livet lyt gå sin gang. De skal leva vidare og føre menneska fram til eit tilvære der ingen er som vert dømde til dauden.

Asle Helland Grepp

I februar 1945 satt Asle Grepp fortsatt i fengsel, og han ble dermed plukka ut som et av gislene som måtte bøte med livet etter at Marthinsen ble likvidert av hjemmefronten.

– Det er ganske meningsløst at de dreper en 25 år gammel idealist rett før krigen er over, sier Knutsen.

Asle Helland Grepps navn er med på minneplata på Retterstedet på Akershus festning.

Kjære mor!
Eg er ikkje redd - det er slutt for meg. Det er det ikkje for dykk. Lev vidare!
Son din, han Asle

Asle Helland Grepp