– Når en 90-åring åpner kjeften og sier fra, skjønner folk at jeg har rett

– Jeg har ikke gjort noe galt, og legger ned påstand om full frifinnelse, sa tiltalte Arne Pedersen (90) da han fikk siste ord i rettssaken i Ofoten tingrett.

– Jeg har ikke gjort noe galt, og legger ned påstand om full frifinnelse, sa tiltalte Arne Pedersen (90) da han fikk siste ord i rettssaken i Ofoten tingrett.

KAMPKLAR: Arne Pedersen er tiltalt for brudd på småbåtloven, etter at han ble stanset i en kontroll uten flytevest i båten sin. – Jeg har ikke gjort noe galt, sier han.

Aktor svarte i sin prosedyre med å øke den opprinnelige boten med hundre kroner. Dermed må Arne Pedersen (90) betale 600 kroner i bot pluss saksomkostninger på 1000 kroner dersom han blir dømt for å ikke ha med seg flytevest i båten sin.

Da 90-åringen møtte i en fullsatt Ofoten tingrett i dag startet han sin forklaring med å hevde sin uskyld.

Les hele rettsreferatet fra Ofoten tingrett her

– Jeg har ikke gjort noe galt. Det er regelverket som er steike galt. Jeg håper på en naturlig avslutning av denne saken, nemlig en full frifinnelse. Det er et vanvittig regelverk som er laget av skrivebordsgutter, sa 90-åringen, som er tiltalt for brudd på småbåtloven – som krever at man alltid har flytevest om bord.

Han viser til at han hadde to årer og to blåser i båten, som han mener ville være egnet til å holde ham flytende dersom han skulle falle i vannet.

Pedersen er forberedt på å gå i fengsel, etter at han nektet å betale boten han fikk for å ikke ha flytevest i båten. Han har ingen forsvarer, men fører en pensjonert sjøkaptein som vitne.

– Jeg tror alle voksne, tenkende mennesker innerst inne mener at dette er et tullete. Men ingen har åpnet kjeften mot myndighetene. Det tør de ikke. Men i meg har de truffet på hel kvist. Hvis de kaster meg i fengsel, går jeg ikke frivillig. Da må de kjøre meg dit, sier han til NRK.no etter at rettssaken er avsluttet.

Tatt uten flytevest om bord

Arne Pedersen

Her tar Arne Pedersen plass i Ofoten tingrett torsdag morgen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I rettssalen forteller Arne Pedersen hva som skjedde 12. august da han under en fisketur ble tatt av Kystvakten uten flytevest. Rettens administrator spør Pedersen om han mener det bør være slik at det skal være opp til hver enkelt om de skal følge loven.

– Nei, men dette er forfølgelse av folk. Jeg er en voksen mann. Jeg har et forslag til hvordan bestemmelsen bør være – en voksen mann må kunne bestemme over sin egen kropp. Barn opp til 16 år må bruke flytevest, men voksne folk må få bestemme selv, sier Pedersen.

– Følger du ellers lovene?, spør aktor.

– Ja, staten har aldri vært i kontakt med meg om noe før dette, sier 90-åringen.

– De stjal førerkortet mitt

– I går så vi på TV at du kjørte bil. Har du førerrett?

– Nei. Men på min egen eiendom må jeg vel ha lov til å kjøre etter at staten kom og stjal førerkortet. Bilen har ikke vært på offentlig vei.

Aktor har ikke flere spørsmål, det har heller ikke rettens administrator.

– Har du noe mer å tilføye, spør retten.

– Nei, det måtte i så fall være å legge fram mitt forslag til regelverk, sier Pedersen.

– Det kjenner vi vel allerede, sier administrator. Du får uansett ordet avslutningsvis.

Ble rikskjendis

Arne Pedersen i Ofoten tingrett

Interessen for å overvære rettssaken mot Arne Pedersen var så stor at rettssaken måtte flyttes til en større rettssal.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Den frittalende nordlendingen fra Bogen i Evenes ble rikskjendis over natta etter at han nektet å rette seg etter myndighetenes krav om å ha flytevest om bord i båten sin. Raskt ble det opprettet støttegruppe på Facebook med nær 30.000 medlemmer, og like før jul ble han kåret til «Årets Nordlending» av avisa Nordlys.

Havner neppe bak murene

Arne Pedersen i Ofoten tingrett

Det var satt av åtte timer til rettssaken mot Arne Pedersen, men det hele var unnagjort på halvannen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Dersom han blir dømt, tviler 90-åringen på at han havner i fengsel i én dag.

– Det er lange fengselskøer i Norge, og jeg tviler på at jeg blir prioritert foran de som har begått verre kriminelle handlinger. Kanskje det blir samfunnsstraff, sier han.

Heller ikke aktor, politiadvokat Torgeir Kvitvik tror Pedersen havner i fengsel.

– I teorien ja, men i praksis har jeg ingen tro på det. Dersom han blir dømt, slik påtalemyndigheten mener han skal, blir saken oversendt Statens Innkrevingssentral for innkreving av boten. Da blir det opp til dem hvordan boten skal innkreves. De har flere alternativer til hvordan det skal skje, sier aktor politiadvokat Torgeir Kvitvik.

Vitne: – Ubrukelig regelverk

Pedersens vitne, den pensjonerte sjøkapteinen Hans Andre Hamnvåg fra Meistervik i Malangen har selv tatt kontakt for å bistå Pedersen.

– Jeg har fulgt med denne saken fra starten. Dagens regelverk er det rett og slett ubrukelig, og holder ikke mål. Det er en fattig trøst for den som er litt ukyndig at regelverket sier at man skal vest i båten men ikke at du trenger å ta den på. Dette er dødfødt. Vesten skal være på når man er i en slik båt. Men Arne er ikke tiltalt for at han ikke bruker vesten, men at han ikke har den med, sa Hamnvåg.

Påstand om 1.600 kroner

Aktor Torgeir Kvitvik avsluttet sin prosedyre med å be om at tiltalte må dømmes for forholdet.

– Skyldspørsmålet er godt nok bevist, han har erkjent å ikke ha flytevest om bord. Tiltalte har i lovens bestemmelse regel om at nedre aldersgrense for å straffes er 15 år, det er ingen øvre aldersgrense. Like lite som det er opp til tiltalte å vurdere hvilke lover som skal følges eller ei, skal også påtalemyndigheten følge opp de lovene som er gitt.

Aktor og politiadvokat Torgeir Kvitvik

Aktor Torgeir Kvitvik la ned påstand om et forelegg på 600 kroner, i tillegg til at tiltalte må betale saksomkostningene.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK
Arne Pedersen

Det var stor medieinteresse for Arne Pedersen i Ofoten tingrett. I tillegg til NRK og nordnorske aviser hadde TV 2 og VG tatt turen til Narvik.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Ifølge aktor bør Pedersen idømmes bot på 600 kroner.

– Vi legger ned påstand om at tiltalte må dekke en del av saksomkostningene. Dette er vanlig dersom man dømmes i en straffesak. Saken burde vært avgjort for lenge siden med forenklet forelegg, men vi har tatt hensyn til at det er en liten sak, og vi har ikke brukt mye tid i retten. Vi mener at han må dekke saksomkostninger på 1000 kroner, sier Kvitvik.

Kvitvik mener det er et svært viktig rettsprinsipp at alle behandles likt.

– Likhet for loven

– Det er et svært viktig prinsipp for oss at alle behandles likt. Alle andre som ble stoppet i kontrollen ble behandlet på samme måte, både de som var 78 år gamle og de som var 20. Man kunne tenke seg at Kystvakten og politiet lot forelegget være eller at man anmeldte saken og henla den. Da kan man tenke seg at alle de andre som også ble ilagt forelegg tok kontakt og ville ha samme behandling. Det ville gitt en annen sak i avisen Fremover, sa Kvitvik.

– Det er mange lover og regler i samfunnet og dersom man vil gjøre noe med det, må det gjøres i andre fora enn dette, la han til.

Kvitvik avviser også at rettssaken har kostet samfunnet dyrt.

– Saken har vært behandlet raskt og enkelt – dette har ikke kostet mye penger for staten å gjøre denne saken.

La ned påstand om frifinnelse

Tiltalte Arne Pedersen brukte sitt avslutningsforedrag på å gjenta hvor håpløs han synes lovverket er:

– Det er noe riv ruskende feil i regelverket. Man skal ha vest om bord men ikke krav om at man skal ha den på seg. Man må jo ha lov til å protestere når det blir så galt som dette. Jeg har sagt ifra, jeg har protestert og det er årsaken til at saken har fått sånn oppmerksomhet. Når en 90-åring åpner kjeften og sier fra skjønner folk at jeg har rett. Jeg legger ned påstand om full frifinnelse, sa Arne Pedersen.

Dommen faller i løpet av to uker.

I morgen begynner rettssaken mot 90 år gamle Arne Pedersen fra Evenes, som nektet å bruke flytevest ombord i båten sin. Men den 90-åringen angrer ikke på noen ting.